287,0000 zł
0,35% 1,0000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Komunikaty spółki - KETY

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
Wyniki finansowe
Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.
Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP
Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku
KETY 0,35% 287,00
2019-10-22 12:16:47

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.