0,5200 zł
6,12% 0,0300 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Komunikaty spółki - INTERBUD

Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
Informacja nt. wyników głosowania nad układem
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz aneksowanie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego.
Wyniki finansowe
Zawarcie z Bankiem BPS poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności
Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
Aktualizacja informacji nt. propozycji układowych
Aktualizacja informacji nt. postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie
Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
Informacja nt. wyroku sądowego w sprawie z powództwa Kontrahenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.