0,3160 zł
3,95% 0,0120 zł
iAlbatros Group SA (IAG)

Komunikaty spółki - IALBGR

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli Grupy II układu oraz żądanie zwolnienia zastawu z udziałów spółki Satis GPS SP. z o.o.
Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
Informacja o uchwale GPW w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Emitenta
Realizacja płatności na rzecz wierzycieli Grupy I układu
Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu
Powołanie Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta
Zmiana adresu siedziby
Rezygnacja Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2020
Powołanie Zarządu Emitenta
IALBGR 3,95% 0,32
2020-09-24 10:45:12

Kalendarium

  • NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.