2,4000 zł
8,11% 0,1800 zł
iAlbatros Group SA (IAG)

Komunikaty spółki - IALBGR

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu spółki z branży biotechnologicznej oraz podpisanie umowy o zachowaniu poufności w związku z planowanym przeprowadzeniem procesu due - diligence
Przeprowadzenie i zakończenie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym Emitenta
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Podpisanie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków dotyczących zaangażowania kapitałowego w Emitenta
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
Wykonanie układu z wierzycielami
Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli z Grupy II układu
Wyniki finansowe
Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego
Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 – „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”
Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 – „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wyniki finansowe
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
IALBGR 8,11% 2,40
2021-04-14 16:16:08

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.