2,4250 zł
-0,82% -0,0200 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Komunikaty spółki - ELEMENTAL

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Wniosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.
Stanowisko Zarządu Elemental Holding S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A., ogłoszonego w dniu 1 września 2020 roku
Ustalenie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A.
Wpływ skutków COVID-19 na przychody z działalności w Grupie Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a w zw. z art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 27 sierpnia 2020 roku – uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy, informacje o odstąpieniu od głosowania
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a w zw. z art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a w zw. z art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie Umowy zmieniającej Umowę kredytową przez Emitenta
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
ELEMENTAL -0,82% 2,42
2020-09-21 16:38:29

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.