1,1200 zł
0,90% 0,0100 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Komunikaty spółki - ELEMENTAL

Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Nabycie akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną
Naruszenie istotnej umowy
Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 rok
Zwołanie NWZ na dzień 16 września 2019 roku
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz nabycia udziałów spółki
Informacja o wykupie obligacji serii E i serii F
Emisja obligacji serii A/2019 oraz serii B/2019, celem refinansowania obligacji serii E i serii F
Zawarcie umowy emisyjnej, agencyjnej i depozytowej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 26 czerwca 2019 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 26 czerwca 2019 roku
Informacja o zamiarze emisji obligacji
Informacja o zawarciu umowy kredytu
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
ELEMENTAL 0,90% 1,12
2019-08-23 17:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach spółki.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.