2,4200 zł
0,00% 0,0000 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Akcjonariat - ELEMENTAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 412 527 877,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 170 466 065 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 466 065
Liczba głosów na WZA: 170 466 065 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 170 466 065,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 466 065
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o., w porozumieniu z EFF BV, Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k., Terra Recycling sp. z o.o., Delpia Investments sp. z o.o. i Maciejem Rogalińskim 170 466 065 (100,00%) 170 466 065 (100,00%) 2020-12-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-02-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-14 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2011-01-13
2013-12-18
zmiana firmy z Synergis Metalrecycling sp. z o.o. na Elemental Holding SA 2010-12-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-13
seria B - subskrypcja prywatna aport: 100% akcji Tesla Recycling SA 2011-04-11 40 000 000
40 000 000,00
1,00 1,00 40 100 000
40 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20

2013-12-18
seria C - subskrypcja prywatna aport: 81,48% akcji Syntom SA 2011-11-07 23 270 833
31 881 041,21
1,00 1,37 63 370 833
63 370 833,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2011-12-05
2013-12-18
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-07 25 126 984
47 489 999,76
1,00 1,89 88 497 817
88 497 817,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2011-12-05
2013-12-18
seria E - subskrypcja prywatna 2011-11-07 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 89 497 817
89 497 817,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-03-13
2013-12-18
seria F - subskrypcja prywatna 2012-02-16 6 883 329
10 806 826,53
1,00 1,57 96 381 146
96 381 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-05-22
2013-12-18
seria G - subskrypcja prywatna 3 inwestorów 2012-07-25 3 287 000
5 160 590,00
1,00 1,57 99 668 146
99 668 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-08-29
2013-12-18
seria H - subskrypcja prywatna 2012-09-10 1 837 581
2 885 002,17
1,00 1,57 101 505 727
101 505 727,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-10-12
2013-12-18
seria I - subskrypcja prywatna 2012-11-19 1 658 000
3 150 200,00
1,00 1,90 103 163 727
103 163 727,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-11-29
2013-12-18
seria J - subskrypcja prywatna 2012-12-17 512 040
972 876,00
1,00 1,90 103 675 767
103 675 767,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-01-16
2013-12-18
seria K - subskrypcja prywatna 2013-01-21 1 626 500
3 090 350,00
1,00 1,90 105 302 267
105 302 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-03-11
2013-12-18
seria L - subskrypcja prywatna 2013-03-12 11 688 800
25 715 360,00
1,00 2,20 116 991 067
116 991 067,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-04-15
2013-12-18
seria N - EVF I Investments S.a r.l. za warranty subskrypcyjne imienne serii A 2013-04-26 13 333 334
28 000 001,40
1,00 2,10 130 324 401
130 324 401,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-05-29
2013-12-18
seria M - subskrypcja publiczna 2013-11-20 24 500 000
61 250 000,00
1,00 2,50 154 824 401
154 824 401,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-12-11
2014-02-03
seria O - subskrypcja prywatna 2014-10-15 3 641 664
12 927 907,20
1,00 3,55 158 466 065
158 466 065,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-24
2015-05-20
seria P - subskrypcja prywatna 22 inwestorów 2015-09-09 12 000 000
54 000 000,00
1,00 4,50 170 466 065
170 466 065,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-07
2015-10-27
seria R - prawo poboru 1:1 2019-12-16 34 093 213
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Terra Recycling sp. z o.o. w porozumieniu 2 234 536 1,00 2 234 536 1,00 2020-10-27
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o., w porozumieniu z EFF BV, Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k., Terra Recycling sp. z o.o., Delpia Investments sp. z o.o. i Maciejem Rogalińskim 163 013 722 (107 033 548) 95,63 (62,79) 163 013 722 (107 033 548) 95,63 (62,79) 2020-10-27
Rogaliński Maciej w porozumieniu 8 474 576 4,00 8 474 576 4,00 2020-10-27
EFF BV bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 52 002 042 (4 260 962) 30,00 (2,00) 52 002 042 (4 260 962) 30,00 (2,00) 2020-10-27
Delpia Investments sp. z o.o. kontrolowana przez Przemysława Krycha, w porozumieniu 18 238 568 (600 000) 10,00 (-0,35) 18 238 568 (600 000) 10,00 (-0,35) 2020-10-27
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o., w porozumieniu 55 980 174 (189 776) 32,84 (0,84) 55 980 174 (189 776) 32,84 (0,84) 2020-08-27
Delpia Investments sp. z o.o. kontrolowana przez Przemysława Krycha, w porozumieniu 17 638 568 (780 223) 10,35 (1,35) 17 638 568 (780 223) 10,35 (1,35) 2020-08-27
Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k. w porozumieniu 26 083 826 15,00 (-0,30) 26 083 826 15,00 (-0,30) 2020-08-26
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o., w porozumieniu 55 790 398 32,00 (-0,73) 55 790 398 32,00 (-0,73) 2020-08-26
EFF BV bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 47 741 080 28,00 (-0,01) 47 741 080 28,00 (-0,01) 2020-08-26
Delpia Investments sp. z o.o. kontrolowana przez Przemysława Krycha, w porozumieniu 16 858 345 9,00 16 858 345 9,00 2020-08-26
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o. 55 790 398 (4 705 191) 32,73 (2,76) 55 790 398 (4 705 191) 32,73 (2,76) 2020-07-03
MetLife OFE 0 (-12 829 712) 0,00 (-7,53) 0 (-12 829 712) 0,00 (-7,53) 2020-07-03
NN OFE portfel 0 (-21 827 597) 0,00 (-12,80) 0 (-21 827 597) 0,00 (-12,80) 2020-06-17
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o. 51 085 207 (22 262 992) 29,97 (13,06) 51 085 207 (22 262 992) 29,97 (13,06) 2020-06-16
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o. 28 822 215 (3 654 133) 16,91 (2,15) 28 822 215 (3 654 133) 16,91 (2,15) 2020-06-08
Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k. 26 083 826 (-7 916 174) 15,30 (-4,65) 26 083 826 (-7 916 174) 15,30 (-4,65) 2020-04-24
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o. 25 168 082 (13 460 482) 14,76 (7,89) 25 168 082 (13 460 482) 14,76 (7,89) 2020-03-12
PTE Aegon SA potfel 0 (-10 138 587) 0,00 (-5,95) 0 (-10 138 587) 0,00 (-5,95) 2020-03-12
Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k. 34 000 000 (8 430 090) 19,95 (4,95) 34 000 000 (8 430 090) 19,95 (4,95) 2020-02-05
EFF BV bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi 47 741 080 (-4 758 920) 28,01 (-2,79) 47 741 080 (-4 758 920) 28,01 (-2,79) 2020-02-05
Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k. 25 569 910 15,00 25 569 910 15,00 2019-10-21
Rogucka Joanna przez JR Invest sp. z o.o. 11 707 600 (-11 192 400) 6,87 (-6,56) 11 707 600 (-11 192 400) 6,87 (-6,56) 2019-10-21
MetLife OFE NWZ 12 829 712 7,53 (0,01) 12 829 712 7,53 (0,01) 2019-09-16
Rogucka Joanna przez JR Invest sp. z o.o. 22 900 000 (3 210 809) 13,43 (1,88) 22 900 000 (3 210 809) 13,43 (1,88) 2019-08-29
Rogucka Joanna przez JR Invest sp. z o.o. 19 689 191 (4 188 223) 11,55 (2,46) 19 689 191 (4 188 223) 11,55 (2,46) 2019-08-28
Rogucka Joanna przez JR Invest sp. z o.o. 15 500 968 9,09 15 500 968 9,09 2019-01-02
PTE Aegon SA potfel 10 138 587 (32 587) 5,95 (0,02) 10 138 587 (32 587) 5,95 (0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 21 827 597 (-200 000) 12,80 (-0,12) 21 827 597 (-200 000) 12,80 (-0,12) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 12 829 712 (41 712) 7,52 (0,02) 12 829 712 (41 712) 7,52 (0,02) 2018-12-31
EFF BV bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi 52 500 000 30,80 52 500 000 30,80 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 500 000 (5 000) 0,87 (-0,01) 1 500 000 (5 000) 0,87 (-0,01) 2018-12-31
Poetica sp. z o.o. 0 (-42 750 000) 0,00 (-25,08) 0 (-42 750 000) 0,00 (-25,08) 2018-12-28
Poetica sp. z o.o. 42 750 000 25,08 42 750 000 25,08 2018-12-21
Altus SA portfele 0 (-44 691 258) 0,00 (-26,22) 0 (-44 691 258) 0,00 (-26,22) 2018-12-21
TFI PZU SA portfele 1 500 000 (-563 484) 0,88 (-0,33) 1 500 000 (-563 484) 0,88 (-0,33) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 2 004 471 (-2 736 177) 1,18 (-1,60) 2 004 471 (-2 736 177) 1,18 (-1,60) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 075 264 (-3 071 532) 1,22 (-1,80) 2 075 264 (-3 071 532) 1,22 (-1,80) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 3 517 550 2,06 3 517 550 2,06 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 412 522 (62 500) 0,24 (0,03) 412 522 (62 500) 0,24 (0,03) 2018-06-30
Altus SA portfele 44 691 258 26,22 44 691 258 26,22 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 2 063 484 1,21 2 063 484 1,21 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 4 740 648 2,78 4 740 648 2,78 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 1 579 623 0,93 1 579 623 0,93 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 5 146 796 3,02 5 146 796 3,02 2017-12-31
PTE Aegon SA potfel 10 106 000 (-32 587) 5,93 (0,93) 10 106 000 (-32 587) 5,93 (0,93) 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 15 000 0,01 15 000 0,01 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 3 517 550 2,06 3 517 550 2,06 2017-12-31
MetLife OFE portfel 12 788 000 (-41 712) 7,50 (-0,03) 12 788 000 (-41 712) 7,50 (-0,03) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 132 267 0,08 132 267 0,08 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 795 713 0,47 795 713 0,47 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 350 022 0,21 350 022 0,21 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 495 000 0,88 1 495 000 0,88 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 22 027 597 (200 000) 12,92 (0,12) 22 027 597 (200 000) 12,92 (0,12) 2017-11-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 44 691 258 (100 000) 26,22 (0,06) 44 691 258 (100 000) 26,22 (0,06) 2017-11-30
PTE Aegon SA Aegon OFE 10 138 587 5,00 10 138 587 5,00 2017-09-01
MetLife OFE 12 829 712 7,53 12 829 712 7,53 2017-07-06
EVF I Investments s.a.r.l. 0 (-13 333 334) 0,00 (-8,61) 0 (-13 333 334) 0,00 (-8,61) 2017-07-06
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 44 591 258 (9 567 260) 26,16 (5,61) 44 591 258 (9 567 260) 26,16 (5,61) 2017-04-26
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 0 (-16 196 257) 0,00 (-9,50) 0 (-16 196 257) 0,00 (-9,50) 2017-04-25
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 35 023 998 (1 406 097) 20,55 (0,83) 35 023 998 (1 406 197) 20,55 (0,83) 2017-04-13
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 33 617 901 (-2 099 318) 19,72 (-1,23) 33 617 801 (-2 099 418) 19,72 (-1,23) 2017-02-21
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; NWZ 21 827 597 (2 900 000) 12,80 (1,70) 21 827 597 (2 900 000) 12,80 (1,70) 2016-12-21
Government of Norway NWZ 7 515 000 (-998 803) 4,41 (-0,58) 7 515 000 (-998 803) 4,41 (-0,58) 2016-12-21
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 16 196 257 (-6 000 000) 9,50 (-4,50) 16 196 257 (-6 000 000) 9,50 (-4,50) 2016-11-18
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 35 717 219 (-80 646) 20,95 (-0,05) 35 717 219 (-80 646) 20,95 (-0,05) 2016-11-15
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 18 927 597 (3 527 597) 11,10 (2,07) 18 927 597 (3 527 597) 11,10 (2,07) 2016-10-12
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 35 797 865 (-10 506 257) 21,00 (-6,16) 35 797 865 (-10 506 257) 21,00 (-6,16) 2016-08-31
Altus SA poprzez Reventon FIZ 46 304 122 (2 073 770) 27,16 (1,21) 46 304 122 (2 073 770) 27,16 (1,21) 2016-08-30
Altus SA poprzez Reventon FIZ 44 230 352 (-898 369) 25,95 (-2,52) 44 230 352 (-898 369) 25,95 (-2,52) 2016-06-24
Government of Norway 8 513 803 (-99 575) 4,99 (-0,06) 8 513 803 (-99 575) 4,99 (-0,06) 2016-03-14
Government of Norway 8 613 378 (98 378) 5,05 (1,05) 8 613 378 (98 378) 5,05 (1,05) 2015-12-02
Government of Norway 8 515 000 (-100 000) 4,00 (-1,05) 8 515 000 (-100 000) 4,00 (-1,05) 2015-11-18
Government of Norway 8 615 000 5,05 8 615 000 5,05 2015-11-03
Altus SA poprzez Reventon FIZ 45 128 721 28,47 (2,00) 45 128 721 28,47 (2,00) 2015-09-22
Altus SA poprzez Reventon FIZ 45 128 721 (-15 000 000) 26,47 (-12,36) 45 128 721 (-15 000 000) 26,47 (-12,36) 2015-09-22
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 22 196 257 14,00 (0,98) 22 196 257 14,00 (0,98) 2015-04-09
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 22 196 257 (-1 500 000) 13,02 (-2,28) 22 196 257 (-1 500 000) 13,02 (-2,28) 2015-04-09
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 23 696 257 15,30 (0,35) 23 696 257 15,30 (0,35) 2014-12-23
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 23 696 257 (-4 500 000) 14,95 (-9,15) 23 696 257 (-4 500 000) 14,95 (-9,15) 2014-12-23
Altus SA poprzez Reventon FIZ 60 128 721 38,83 (0,89) 60 128 721 38,83 (0,89) 2014-12-23
Altus SA poprzez Reventon FIZ 60 128 721 (-2 938 272) 37,94 (-2,79) 60 128 721 (-2 938 272) 37,94 (-2,79) 2014-12-23
NN OFE WZA 15 400 000 (6 400 000) 9,03 (3,22) 15 400 000 (6 400 000) 9,03 (3,22) 2014-10-12
NN OFE na NWZ 9 000 000 5,81 (0,14) 9 000 000 5,81 (0,14) 2014-10-12
NN OFE 9 000 000 (-6 400 000) 5,67 (-4,04) 9 000 000 (-6 400 000) 5,67 (-4,04) 2014-10-12
NN OFE WZA 15 400 000 (7 870 849) 9,71 (3,94) 15 400 000 (7 870 849) 9,71 (3,94) 2014-10-12
Altus SA wraz z Reventon sp. z o.o., Moerth Holdings Ltd. i Glaholm Investments Ltd. 63 066 993 (3 000 000) 40,73 (-5,36) 63 066 993 (3 000 000) 40,73 (-5,36) 2013-12-31
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 0 (-60 066 993) 0,00 (-46,09) 0 (-60 066 993) 0,00 (-46,09) 2013-10-31
Altus SA wraz z Reventon sp. z o.o., Moerth Holdings Ltd. i Glaholm Investments Ltd. 60 066 993 46,09 (7,30) 60 066 993 46,09 (7,30) 2013-10-31
Altus SA wraz z Reventon sp. z o.o., Moerth Holdings Ltd. i Glaholm Investments Ltd. 60 066 993 38,79 60 066 993 38,79 2013-10-31
NN OFE wraz z ING DFE 7 529 151 5,77 (0,91) 7 529 151 5,77 (0,91) 2013-08-21
NN OFE wraz z ING DFE 7 529 151 4,86 7 529 151 4,86 2013-08-21
Cullinan Partners sp. z o.o. 0 (-7 529 151) 0,00 (-5,77) 0 (-7 529 151) 0,00 (-5,77) 2013-08-20
Cullinan Partners sp. z o.o. 7 529 151 (5 082 174) 5,77 (3,90) 7 529 151 (5 082 174) 5,77 (3,90) 2013-07-17
Anasim Trading Ltd. 4 560 000 (-2 983 345) 3,49 (-2,29) 4 560 000 (-2 983 345) 3,49 (-2,29) 2013-07-17
Cullinan Partners sp. z o.o. 2 446 977 1,87 2 446 977 1,87 2013-07-16
Anasim Trading Ltd. 7 543 345 (-4 145 455) 5,78 (-4,21) 7 543 345 (-4 145 455) 5,78 (-4,21) 2013-07-16
EVF I Investments s.a.r.l. 13 333 334 8,61 (0,20) 13 333 334 8,61 (0,20) 2013-05-13
EVF I Investments s.a.r.l. 13 333 334 (-2 381 378) 8,41 (-1,50) 13 333 334 (-2 381 378) 8,41 (-1,50) 2013-05-13
EVF I Investments s.a.r.l. WZA 15 714 712 9,91 (0,70) 15 714 712 9,91 (0,70) 2013-05-13
EVF I Investments s.a.r.l. WZA 15 714 712 (2 381 378) 9,21 (-2,18) 15 714 712 (2 381 378) 9,21 (-2,18) 2013-05-13
EVF I Investments s.a.r.l. 13 333 334 11,39 (1,16) 13 333 334 11,39 (1,16) 2013-05-13
EVF I Investments s.a.r.l. 13 333 334 10,23 13 333 334 10,23 2013-05-13
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 24,10 (2,47) 28 196 257 24,10 (2,47) 2013-04-15
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 21,63 (3,42) 28 196 257 21,63 (3,42) 2013-04-15
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 18,21 (-5,89) 28 196 257 18,21 (-5,89) 2013-04-15
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 46,09 (-5,25) 60 066 993 46,09 (-5,25) 2013-04-15
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 51,34 (-10,98) 60 066 993 51,34 (-10,98) 2013-04-15
Anasim Trading Ltd. 11 688 800 9,99 (1,03) 11 688 800 9,99 (1,03) 2013-04-15
Anasim Trading Ltd. 11 688 800 8,96 11 688 800 8,96 2013-04-15
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 24,10 (-5,15) 28 196 257 24,10 (-5,15) 2012-06-29
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 29,25 (0,96) 28 196 257 29,25 (0,96) 2012-06-29
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 28,29 (0,52) 28 196 257 28,29 (0,52) 2012-06-29
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 27,77 (0,44) 28 196 257 27,77 (0,44) 2012-06-29
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 27,33 (0,14) 28 196 257 27,33 (0,14) 2012-06-29
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 27,19 (0,42) 28 196 257 27,19 (0,42) 2012-06-29
Maganela Services Ltd. poprzez Ibah Holdings Ltd 28 196 257 26,77 28 196 257 26,77 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 62,32 (2,06) 60 066 993 62,32 (2,06) 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 60,26 (1,09) 60 066 993 60,26 (1,09) 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 59,17 (0,95) 60 066 993 59,17 (0,95) 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 58,22 (0,29) 60 066 993 58,22 (0,29) 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 57,93 (0,89) 60 066 993 57,93 (0,89) 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 57,04 (5,70) 60 066 993 57,04 (5,70) 2012-06-29
Crown Capital Holdings Ltd. poprzez Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd 60 066 993 51,34 60 066 993 51,34 2012-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.