99,0000 zł
-2,94% -3,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Komunikaty spółki - DOMDEV

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu V Opcji
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 roku
Wyniki finansowe
Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2019 roku
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku
Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta
Nabycie znacznego pakietu akcji
DOMDEV -2,94% 99,00
2020-02-24 17:01:35

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.