20,4000 zł
0,49% 0,1000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Wyniki finansowe - CNT			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 131 298 103 606 68 221 104 922
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 28 019 18 282 -1 074 21 727
Zysk (strata) brutto (tys.) 28 001 18 272 -1 085 21 630
Zysk (strata) netto (tys.)* 11 306 7 279 -1 071 8 500
Amortyzacja (tys.) 92 95 96 85
EBITDA (tys.) 28 111 18 377 -978 21 812
Aktywa (tys.) 210 543 189 474 187 620 180 072
Kapitał własny (tys.)* 97 973 105 306 104 233 112 950
Liczba akcji (tys. szt.) 7 400,000 7 400,000 7 400,000 7 400,000
Zysk na akcję (zł) 1,528 0,984 -0,145 1,149
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,240 14,231 14,086 15,264
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.