17,7000 zł
0,57% 0,1000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Wyniki finansowe - CNT			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 320 350 241 996 273 862 402 720
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 254 1 338 3 355 -1 723
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 315 1 493 3 498 -1 486
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 343 2 041 3 126 -492
Amortyzacja (tys. zł) 84 97 94 92
EBITDA (tys. zł) 3 338 1 435 3 449 -1 631
Aktywa (tys. zł) 216 263 240 989 294 364 316 983
Kapitał własny (tys. zł)* 62 811 64 852 63 443 62 952
Liczba akcji (tys. szt.) 9 090,000 9 090,000 9 090,000 9 090,000
Zysk na akcję (zł) 0,368 0,225 0,344 -0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,910 7,134 6,979 6,925
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.