4,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Berling SA (BRG)

Komunikaty spółki - BERLING

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Berling S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRLNG00015)
Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy Dotyczącego Wspólnego Nabywania Akcji spółki Berling S.A. w siedzibą w Warszawie oraz Umowy na przeprowadzenie wezwania oraz na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w siedzibą w Warszawie
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących udziału Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz podjęcie czynności zmierzających do ogłoszenia przedmiotowego wezwania z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego
Wyniki finansowe
Pytanie zadane przez akcjonariusza (uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2022)
Informacje udzielone akcjonariuszowi
Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 1 sierpnia 2022 r.
Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2021
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A.
Projekty uchwał i dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.