0,1048 zł
-6,43% -0,0072 zł
British Automotive Holding (BAH)

Wyniki finansowe - BAHOLDING			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 101 329 88 010 73 658 75 260
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 288 1 798 251 8 734
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 256 -1 960 -288 8 417
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 705 -4 435 7 450 5 224
Amortyzacja (tys.) 1 065 1 585 1 364 1 140
EBITDA (tys.) 5 353 3 383 1 615 9 874
Aktywa (tys.) 228 513 220 645 201 528 214 995
Kapitał własny (tys.)* -20 618 -22 649 -15 199 191
Liczba akcji (tys. szt.) 41 551,852 41 551,852 41 551,852 41 551,852
Zysk na akcję (zł) -0,113 -0,107 0,179 0,126
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,496 -0,545 -0,366 0,005
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.