0,1048 zł
-6,43% -0,0072 zł
British Automotive Holding (BAH)

Wyniki finansowe - BAHOLDING			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 250 398 250 900 -254 708 112 850
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 067 574 -23 226 -2 873
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 041 -1 306 -20 972 -3 800
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 230 -885 -32 255 -10 515
Amortyzacja (tys.) 1 547 1 391 1 195 1 731
EBITDA (tys.) -520 1 965 -22 031 -1 142
Aktywa (tys.) 530 749 576 961 540 422 548 492
Kapitał własny (tys.)* 43 709 42 823 10 568 53
Liczba akcji (tys. szt.) 41 551,852 41 551,852 41 551,852 41 551,852
Zysk na akcję (zł) -0,102 -0,021 -0,776 -0,253
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,052 1,031 0,254 0,001
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.