0,0300 zł
-40,00% -0,0200 zł
Alma Market SA (ALM)

Komunikaty spółki - ALMA

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki
Decyzja o sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki
Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 lipca 2017 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 lipca 2017 r.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.
Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji
Komentarz do złożonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, reprezentującego Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie stanowiska do sprawozdania finansowego Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) za 2016 rok.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.