54,2800 zł
2,30% 1,2200 zł
Alior Bank SA (ALR)

Komunikaty spółki - ALIOR

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Wyniki finansowe
Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2021 roku
Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Alior Banku na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Banku S.A.
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Potwierdzenie ocen ratingowych Alior Banku S.A. nadanych przez agencję ratingową Standard & Poor’s Global Ratings
Zatwierdzenie prospektu programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A.
Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A. Pani Agnieszki Nogajczyk-Simeonow
Potwierdzenie ocen ratingowych Alior Banku S.A. nadanych przez agencję ratingową Fitch Ratings
ALIOR 2,30% 54,28
2021-10-22 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.