58,2000 zł
2,11% 1,2000 zł
Alior Bank SA (ALR)

Komunikaty spółki - ALIOR

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Potwierdzenie ocen ratingowych Alior Banku S.A. nadanych przez agencję ratingową Standard & Poor’s Global Ratings
Zatwierdzenie prospektu programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A.
Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A. Pani Agnieszki Nogajczyk-Simeonow
Potwierdzenie ocen ratingowych Alior Banku S.A. nadanych przez agencję ratingową Fitch Ratings
Wyniki finansowe
Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej
Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.
Wyniki finansowe
Informacje finansowe mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w I półroczu 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.