474,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Browar Namysłów Sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Browar Namysłów Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O PLANOWANYM POŁĄCZENIU

Zgodnie z art. 504 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018602, nr REGON: 070511111, nr NIP: 5530007219, kapitał zakładowy 25.678.342,50 zł, opłacony w całości (,,Spółka”), niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Namysłowie, adres: Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048856, nr REGON: 530909728,
nr NIP: 7520005384 (,,Browar Namysłów”), jako spółką przejmowaną.

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Browar Namysłów na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 31 stycznia 2020 r.

Od dnia 31 stycznia 2020 r. plan połączenia dostępny jest do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, tj. www.browarnamyslow.com.pl (dla Browar Namysłów) oraz www.grupazywiec.pl (dla Spółki).

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, Zarząd Spółki powiadami odrębnie, stosownie do art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż na stronie internetowej Spółki (wskazanej powyżej), począwszy od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 14 lutego 2020 r., są i będą bezterminowo (i nie krócej niż do dnia podjęcia uchwały ws. połączenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki), dostępne
w wersji elektronicznej z możliwością ich druku, określone dokumenty związane z planowanym połączeniem, wyszczególnione w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem dokumentów, których sporządzenie nie jest wymagane, na podstawie odpowiednich przepisów). Niezależnie od tego, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, każdy akcjonariusz będzie miał możliwość zapoznania się z powyższą dokumentacją połączeniową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 dariusz Tychowski Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.