REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz zawiązanie spółki Ultimate VR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2019-11-25 15:06
publikacja
2019-11-25 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 166 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego oraz zawiązanie spółki Ultimate VR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje iż w dniu 25.11.2019 r. został zawarty pomiędzy Spółką a Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Gaming Factory”) oraz osobą fizyczną list intencyjny w zakresie inwestycji polegającej na założeniu spółki, której głównym przedmiotem działalności będzie portowanie gier komputerowych na VR i inne konsole, obejmujących gry komputerowe z portfolio stron.

W wykonaniu postanowień niniejszego listu intencyjnego zawiązano nową spółkę tj. Ultimate VR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Ultimate VR”).
Kapitał zakładowy Ultimate VR wynosi 500.000 zł i dzieli się na 10.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
1) Emitent- 4 500 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do Ultimate VR wkładu pieniężnego w wysokości 225.000 zł, co stanowi 45% w kapitale zakładowym Ultimate VR;
2) Gaming Factory - 4 500 udziałów o wartości nominalnej po 50 każdy, w zamian za wniesienie do Ultimate VR wkładu pieniężnego w wysokości 225.000 zł, co stanowi 45% w kapitale zakładowym Ultimate VR.
3) osoba fizyczna – 1 000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do Ultimate VR wkładu pieniężnego w wysokości 50.000 zł, co stanowi 10% w kapitale zakładowym Ultimate VR.

Spółka, za określonym w odrębnych umowach wynagrodzeniem, pełnić będzie rolę wydawcy dla przeportowanych przez Ultimate VR gier z portfolio Emitenta.

Ultimate VR zakwalifikowana będzie jako jednostka stowarzyszona (z uwagi na brak kontroli) oraz wyceniana w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28.

Pierwszą grą przeportowaną przez Ultimate VR na urządzenia wirtualnej rzeczywistości będzie gra Fishing Adventure.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki