REKLAMA

Przychody grupy Ambra na głównych rynkach wzrosły o 6,9 proc. w I półroczu 2020/21

2021-02-17 07:50
publikacja
2021-02-17 07:50
Przychody grupy Ambra na głównych rynkach wzrosły o 6,9 proc. w I półroczu 2020/21
Przychody grupy Ambra na głównych rynkach wzrosły o 6,9 proc. w I półroczu 2020/21
fot. Łukasz Wróbel / / Shutterstock

Skonsolidowane przychody na głównych rynkach działalności Ambry w I półroczu roku obrotowego 20120/2021 wzrosły o 6,9 proc. rdr do 384,5 mln zł. Na skutek pandemii zmniejszyła się sprzedaż do gastronomii, jednak grupa zanotowała wzrost w innych kanałach dystrybucji - podała Ambra w komunikacie prasowym. Dynamika wzrostu przychodów w Polsce była niższa od tempa wzrostu całego rynku wina i wyniosła 1,6 proc.

Jak podano, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku, niższe tempo wzrostu sprzedaży w Polsce, czyli na głównym rynku działalności grupy, spowodowane było przede wszystkim związanymi z trwającą pandemią COVID-19 ograniczeniami w sprzedaży w gastronomii i niższą odwiedzalnością galerii handlowych.

Przychody grupy ze sprzedaży netto łącznie wyniosły w tym okresie 387,6 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr.

W Czechach i Słowacji wzrost sprzedaży wyniósł 46 proc. (w walutach lokalnych), a wzrost organiczny (z pominięciem efektu akwizycji dokonanych w poprzednim roku obrotowym) wyniósł 25,7 proc. Wzrost sprzedaży w Rumunii osiągnął 7,9 proc. (w walucie lokalnej).

Rentowność marży na sprzedaży w pierwszym półroczu spadła o 1,8 p.p. - jak podano - głównie ze względu na wyższy kurs EUR/PLN oraz zmianę struktury sprzedaży. Rentowność zysku brutto na sprzedaży pozostała na podobnym poziomie jak w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego dzięki niższym o 5,2 mln zł wydatkom marketingowym.

Zysk z działalności operacyjnej był wyższy o 2,1 mln zł, czyli o 3,8 proc. rdr i wyniósł 58,2 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 2 proc. do 35 mln zł.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 wydatki inwestycyjne grupy wyniosły 6,3 mln zł i obejmowały głównie kontynuację modernizacji zakładu produkcyjnego w Woli Dużej, której celem jest zarówno dalsze podnoszenie jakości produktów, jak i zwiększenie

wydajności i efektywności.

"Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje w naszym zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej, budujemy dystrybucję win i alkoholi premium w Czechach w oparciu o dokonane w zeszłym roku akwizycje, rozwijamy się na rumuńskim rynku wina pomimo zmiennych warunków makroekonomicznych. Pandemia COVID-19 nie spowodowała, że rezygnujemy z naszej strategii tworzenia produktów o wysokiej jakości" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Robert Ogór.

W pierwszym półroczu 2020/21 udział rynku polskiego w przychodach netto ze sprzedaży wyniósł 71,1 proc., rumuńskiego 16,6 proc., a Czech i Słowacji 11,5 proc.

Ambra zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją win i innych alkoholi w Europie Środkowo-Wschodniej. Ambra pod marką Centrum Wina/ Distillers Limited prowadzi też w Polsce ponad 30 sklepów specjalistycznych i sprzedaż do 1.500 punktów gastronomii.(PAP Biznes)

doa/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki