REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2020-07-18 08:33
publikacja
2020-07-18 08:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Prima_Moda_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Prima_Moda_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Prima_Moda_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Sprawozdania_Rady_Nadzorczej_dotyczace_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_zakresie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23701 29522 5510 6919
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 465 1759 108 412
III. Zysk (strata) brutto 108 852 25 200
IV. Zysk (strata) netto 160 37 893 209
V. Liczba akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,05 0,28 0,01 0,07
VII. Aktywa trwałe 14668 12671 3444 2947
VIII. Kapitał własny 11084 12671 3497 2947
IX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,46 3,47 0,81 0,81
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Prima Moda 2019.pdfSprawozdanie finansowe Prima Moda 2019.pdf Sprawozdanie finansowe Prima Moda 2019
Sprawozdanie Zarządu Prima Moda za 2019 r.pdfSprawozdanie Zarządu Prima Moda za 2019 r.pdf Sprawozdanie Zarządu Prima Moda za 2019 r
Sprawozdanie z badania Prima Moda 2019.pdfSprawozdanie z badania Prima Moda 2019.pdf Sprawozdanie z badania Prima Moda 2019
Ocena Sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.pdfOcena Sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.pdf Ocena Sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-18 Dariusz Plesiak Prezes Zarząu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki