REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Wniosek Zarządu o podziale zysku

2019-05-29 14:50
publikacja
2019-05-29 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Wniosek Zarządu o podziale zysku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Prima Moda S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę
o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, wniosku skierowanego do Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, zgodnie
z którym Zarząd zarekomenduje brak wypłaty dywidendy za rok 2018.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podział zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że wypracowany zysk netto w wysokości
893.218,31 zł, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki