Od wtorku nowe zasady dot. kampanii zachęcających do przekazania 1 proc.

Programy komputerowe do rozliczania podatku, niepozwalające na wybór organizacji, której przekazujemy 1 proc., powinny zawierać taką informację - stanowią przepisy, które we wtorek wchodzą w życie. Zmieniają się też zasady dot. kampanii zachęcających do przekazania 1 proc.

Od wtorku nowe zasady dot. kampanii zachęcających do przekazania 1 proc.
Od wtorku nowe zasady dot. kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. (fot. Yellowj / YAY Foto)

We wtorek weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych - określające zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Od zeszłego roku organizacje muszą informować, że prowadzona przez nie kampania zachęcająca do przekazania 1 proc. jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z tego właśnie źródła. Jak podkreśla MRPiPS, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, mimo że dotychczas nie było w tej sprawie odpowiedniego rozporządzenia.

Wchodzące w życie rozporządzenie dokładnie określa formę i treść komunikatu, mówiącego o tym, że materiały promocyjne przygotowane przez OPP na rzecz przekazania 1 proc. podatku pochodzą z tego właśnie źródła.

W myśl nowych przepisów organizacje, zachęcając publicznie do przekazania im 1 proc. podatku - w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej - muszą oznaczyć te materiały następującą treścią: Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie szczegółowo określa powierzchnie, położenie, czas przekazu tej informacji, itd.

Reklamy niespełniające tych wymogów, które zaczęto publikować przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być rozpowszechniane nie dłużej niż przez miesiąc po wejściu w życie rozporządzenia.

Zmiany dotyczą również programów komputerowych umożliwiających rozliczenie podatku. Oferowanie programów komputerowych pomagających w wypełnieniu PIT-u to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. podatku - organizacja proponuje program, w którym domyślnie wpisane są jej dane, zatem tylko tej OPP podatnik może przekazać 1 proc. Obecnie te programy, które nie pozwalają podatnikowi na swobodny wybór organizacji, powinny zawierać czytelny i umieszczony w widocznym miejscu komunikat następującej treści: Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeśli program daje taką możliwość, to również powinien zawierać informację na ten temat.

Informacja powinna być wyświetlona jeszcze zanim podatnik zacznie wypełniać zeznanie podatkowe. Ponadto powinna być zamieszczana w formie możliwej do odczytu przez osoby niewidome i słabowidzące, czyli spełniać wymagania WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA.

W przypadku materiałów promocyjnych i programów komputerowych, na których nie uda się zamieścić tak długich informacji (np. z powodu rozmiaru), organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację: Sfinansowano z 1 proc. podatku.

Jak tłumaczy MRPiPS, zmiany mają zapewnić przejrzystość wydatkowania środków pochodzących z 1 proc. podatku oraz powinny dostarczyć pełną informację dotyczącą możliwości wyboru OPP.

Jeśli organizacje nie będą przestrzegały nowych przepisów, będą musiały płacić grzywnę.(PAP)

akw/ pz/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~polak2

mafie tz?: zbierają i żyją z tego -powinien być zakaz by władze organizacji nie brali wynagrodzeń tylko pracowali za darmo .Odrazu spadek o 80% tak zwanych pomagaczy dobrodziejów

! Odpowiedz
0 3 ~Papi

Może to dobry pomysł, nie wiem, ale wiem jedno, że takie instytucje jak dostają czy 1%, czy dotacje od państwa, czy samorządu, powinny składać rozliczenia finansowe. Obecnie nie wszystkie to robią i to zgodnie z prawem.

! Odpowiedz
4 8 ~sceptyk_idei

Idea 1% podatku została wypaczona i straciła sens. Obecnie, pieniądze dostają organizacje lepiej się promujace, mające skuteczniejszy marketing, działające w "atrakcyjniejszej/popularniejszej" branży. Obecny system sprawia, że alokacja stosunkowo dużych środków jest uzależniona od wielu różnych i przypadkowych czynników, niezależnie od faktycznych potrzeb. Niektóre organizacje mogą dostawać znacznie więcej środków niż potrzebują i je marnotrawią (np. inwestują w reklamę swoich organizacji). Inne natomiast dostają praktycznie nic.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 1 ~asdf

Na tym to właśnie polega, żeby część środków była przeznaczona według widzimisię obywateli, a nie potrzeb definiowanych przez władzę.

! Odpowiedz
11 5 ~ola

Jak dam menelowi kilka zetów to podziękuje a jak dam 1% ok jakieś organizacji z reklamy to cisza. Ot takie socjalistyczne zwyczaje.

! Odpowiedz
0 4 ~asd

Nie wiem jakie ty organizacje wspierasz. Do mnie przesłali list z podziękowaniem.

Być może wspierasz jakieś ogólnopolskie organizacje, które dostają wpłaty od setek tysięcy obywateli, dla których wysyłka czegokolwiek byłaby zbyt dużą operacją logistyczną.

! Odpowiedz
0 2 ~endi odpowiada ~asd

przysłali list z podziękowaniem ? a prosili o jeszcze ? napisz nam co to była za organizacja

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.