REKLAMA

NANOGROUP S.A.: : Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w IV kwartale 2021 r.

2022-01-04 14:31
publikacja
2022-01-04 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2022-01-04
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
: Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w IV kwartale 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5 z dnia 29 maja 2020 r., nr 17 z dnia 16 października 2020 r., nr 35 z dnia 28 grudnia 2020 r., nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r., nr 9 z dnia 2 kwietnia 2021 r. oraz nr 21 z 5 października 2021 r. informuje o przebiegu realizacji umowy ("Umowa") z Marion sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Marion").

W dniu 4 stycznia 2022 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Marion raport o wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w IV kwartale 2021 r. i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego NanoGroup. Wynagrodzenie prowizyjne Emitenta za okres objęty raportem, czyli w IV kw. 2021 r., wynosi 292.292,13 zł. Stanowi to wzrost o ok. 146% w porównaniu z poprzednim kwartałem bieżącego roku (118.401,13 zł).
Dotychczasowe łączne wynagrodzenie Emitenta z tytułu Umowy wynosi 1.353.473,81 zł.
Wyżej wymienione wartości są kwotami netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-04 Marek Borzestowski Prezez Zarządu Marek Borzestowski
2022-01-04 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki