INTERMA TRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

2020-07-01 11:19
publikacja
2020-07-01 11:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_38_2020_z_1.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) przedstawia w załączniku uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku tj. w drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczętego 10 czerwca 2020 r.).
Jednocześnie Spółka informuje, że nie miało miejsce odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu podczas dzisiejszych obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 30.06.2020r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 20.04.2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżacego nr 38_2020 z 1.07.2020.pdfZałącznik do raportu bieżacego nr 38_2020 z 1.07.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki