REKLAMA

IDEA BANK S.A.: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2020-12-15 18:47
publikacja
2020-12-15 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_129_2020_zal.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_129_2020_zal.2_Projekty_uchwal_NWZ_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_129_2020_zal.3_Opinia_ws._pozbawienia_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 129 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-15
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 marca 2021 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki pod adresem: Rondo Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również:
1) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z ich uzasadnieniem – załącznik nr 2
2) Opinię Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej – załącznik nr 3

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
RB 129_2020_zał.1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfRB 129_2020_zał.1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 129_2020_zał.2_Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem.pdfRB 129_2020_zał.2_Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem
RB 129_2020_zał.3_Opinia ws. pozbawienia prawa poboru.pdfRB 129_2020_zał.3_Opinia ws. pozbawienia prawa poboru.pdf Opnia w sprawie pozbawienia prawa poboru

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-15 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-15 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki