REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A i C spółki MERLIN GROUP SA

2018-09-10 19:36
publikacja
2018-09-10 19:36

Uchwała Nr 924/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki MERLIN GROUP S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 13 września 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MERLIN GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii A,

b) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii C

- pod warunkiem dokonania w dniu 13 września 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLADMSV00013";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MERLINGRP" i oznaczeniem "MRG".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki