REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2023

2023-01-11 12:50
publikacja
2023-01-11 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-11
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka; Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2023 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) za I. kwartał 2023 30.05.2023 r.
b) za III. kwartał 2023 22.11.2023 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2023 roku: 27.09.2023 r.

3. Raporty roczne:

a) Jednostkowy raport roczny za rok 2022: 28.04.2023 r.
b)Skonsolidowany raport roczny za rok 2022: 28.04.2023 r.

Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Zarząd Spółki oświadcza, że będąc jednostką dominującą, nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za pierwszy i trzeci kwartał 2023 roku oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2023, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Zarząd Spółki nie przekazuje skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Wszelkie raporty okresowe będą umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-11 Arutr Więznowski Prezes Zarządu
2023-01-11 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki