REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF

2022-06-08 16:18
publikacja
2022-06-08 16:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-08
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757 z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 roku Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 533/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AE oraz 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AF, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych przez Dom Development S.A.

Ponadto Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 10 czerwca 2022 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wspomniane akcje Dom Development S.A. serii AE oraz serii AF pod warunkiem dokonania w dniu 10 czerwca 2022 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLDMDVL00012".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-08 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-06-08 Justyna Wilk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki