REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej

2020-11-20 16:27
publikacja
2020-11-20 16:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-20
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. Spółka pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane, tj. istniejące w formie dokumentu akcje Spółki („Akcje”), do niezwłocznego ich złożenia w Spółce, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Ustawy.

Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (02-673), pod adresem: ul. Konstruktorska 13 (wejście F), od poniedziałku do piątku (w dniach roboczych), w godzinach od godz. 8.00 do 16.00.

Odebranie składanych w Spółce dokumentów Akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem.

Jednocześnie Spółka informuje, że: (i) od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność, (ii) do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
2020-11-20 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki