REKLAMA

CCC: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

2022-07-01 15:26
publikacja
2022-07-01 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r., podmiot zależny od Emitenta, spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank Pekao S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Na podstawie niniejszego aneksu Bank Pekao S.A. przedłużył limit kredytowy w kwocie:
- 157 333 750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 9 marca 2023 roku;
- 65 180 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) – w terminie od dnia 10 marca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu
2022-07-01 Hanna Kamińska Pokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki