REKLAMA
WEBINAR

BRASTER S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki

2023-06-03 20:00
publikacja
2023-06-03 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-03
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Zbigniewa Ślęzaka na Członka Zarządu Spółki na stanowisku dyrektora działu informatyki ang. CIO ("Chief Information Officer"). Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Zbigniewa Ślęzaka:

Wykształcenie: średnie zawodowe w Technikum Telekomunikacyjne w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Praca zawodowa:

2012 – 2014 Arcus S.A. – Inżynier systemowy, implementacja rozwiązań informatycznych, serwis nad systemami informatycznymi

2014 – 2019 Arcus SI Sp. z o. o. - Inżynier systemowy, implementacja rozwiązań informatycznych, serwis nad systemami informatycznymi

2019 do teraz Sii Sp. z o. o. – administrator systemów informatycznych, współpraca z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi z wielu branż, konsultacja, projektowanie i implementacja rozwiązań informatycznych, nadzór i serwis nad wdrożonymi rozwiązaniami, współpraca z międzynarodowymi firmami telekomunikacyjnymi

2013 do teraz – Braster S.A. – serwis infrastruktury krytycznej, bieżąca konsultacja w sprawach rozwoju i implementacji rozwiązań informatycznych

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Ślęzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-03 Dariusz Karolak Prezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki