REKLAMA

BRASTER S.A.: Otrzymanie pozytywnej opinii w zakresie udokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Deep Learning

2023-08-24 17:24
publikacja
2023-08-24 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-24
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Otrzymanie pozytywnej opinii w zakresie udokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Deep Learning
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. otrzymał opinię i sprawozdanie z przeprowadzenia audytu zewnętrznego (dalej: Opinia) realizowanego przez Spółkę projektu pn. „System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne” (Deep Learning, dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O przyznaniu dofinansowania, zmianach i zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie oraz o harmonogramie płatności w ramach umowy o dofinansowanie Projektu, Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 9/2019, 71/2021, 12/2022 i 29/2022 oraz w raportach okresowych, w tym w szczególności w Sprawozdaniu Zarządu z działalności BRASTER S.A. za 2022 rok (s. 31).

Badanie będące podstawą wydania Opinii przeprowadzono za okres od 1 listopada 2018 r. do 14 lipca 2023 r. przy wykorzystaniu środków kwalifikowalnych na dotychczasową realizację Projektu w ramach 13 wniosków o płatność. W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.
W treści Opinii wskazano, iż badanie audytowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dokumentacji w sposób umożliwiający uzyskanie racjonalnej pewności, że Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa.

Otrzymanie Opinii jest istotne do Spółki ze względu na fakt, iż potwierdza ona poprawny sposób udokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizowanym Projektem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-24 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
2023-08-24 Zbigniew Ślęzak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki