REKLAMA

BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020

2021-05-31 18:33
publikacja
2021-05-31 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_RN_ws._Komitetu_Audytu_BB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_RN_ws._oceny_SF_SD_BB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym celem uzupełnienia jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenia zawierające informacje określone § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że treść ww. oświadczeń zawarta jest w treści przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020.
Załączniki
Plik Opis
Oświadczenie RN ws. Komitetu Audytu BB.pdfOświadczenie RN ws. Komitetu Audytu BB.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie RN ws. oceny SF SD BB.pdfOświadczenie RN ws. oceny SF SD BB.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny Sprawozdania Finansowego za rok 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki