REKLAMA

ARCHICOM S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w III kwartale 2021 roku

2021-10-08 15:10
publikacja
2021-10-08 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w III kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zawarte notarialne umowy deweloperskie i przedwstępne sprzedaży mieszkań:
-235 umów zawartych w trzecim kwartale 2021r., w porównaniu do 284 umów zawartych w trzecim kwartale 2020.
-1048 umów zawartych narastająco od początku 2021r., w porównaniu do 777 umów zawartych w analogicznym okresie 2020.

Liczba umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali:
- 267 lokali przekazane w trzecim kwartale 2021r., w porównaniu do 291 lokali przekazanych w trzecim kwartale 2020 r.
- 545 lokali przekazanych narastająco od początki 2021., w porównaniu do 789 lokali przekazanych w analogicznym okresie 2020 r.

Zarząd Spółki informuje, iż raport dot. sprzedanych i przekazanych mieszkań począwszy od danych za I półrocze 2021 prezentowany jest w standardzie, w jakim raportuje podmiot dominujący Emitenta, tj. spółka Echo Investment S.A. Dotychczasowe raporty Spółki dot. sprzedaży obejmowały umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne. W nowym, porównywalnym z Echo Investment S.A. standardzie, sprzedaż obejmuje wyłącznie notarialne umowy deweloperskie i przedwstępne oraz dodatkowo konwersje umów zawartych wcześniej jako rezerwacyjne na umowy deweloperskie. W raporcie uwzględniono również zmiany w strukturze Grupy Archicom, tym samym Spółka zaprzestała raportowania umów zawieranych przez Archicom Polska, co dotyczy tak okresu bieżącego jak i porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2021-10-08 Rafał Zboch Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki