Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Określenia kredyt konsumencki oraz kredyt konsumpcyjny brzmią bardzo podobnie. Do tego stopnia, że niekiedy używane są zamiennie. Jednak nie oznacza to, że ich znaczenie jest takie samo. Podpowiadamy, kto może zawrzeć umowę kredytu konsumenckiego oraz konsumpcyjnego, czego dotyczą oraz jakie są między nimi różnice.

W praktyce większość udzielanych przez banki kredytów jest zarówno konsumencka jak i konsumpcyjna jednocześnie. Jednak kredyt konsumencki ma charakter formalny i jest określony przepisami prawnymi, określenie „konsumpcyjny” natomiast jest używane potocznie przez krajowe instytucje finansowe.

Kredyt konsumencki - kredyt konsumpcyjny a konsumencki. Różnice (YAY Foto)

Co to jest kredyt konsumencki?

Termin „kredyt konsumencki” został zdefiniowany w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Oznacza umowę, której wartość nie przekracza 255 550 zł (albo równowartości tej kwoty w walucie obcej). Ponadto jest udzielana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zawodowej. Inaczej mówiąc kredyt konsumencki mogą zaciągnąć wyłącznie osoby fizyczne.

Ustawa nadała szerokie znaczenie kredowi konsumenckiemu, obejmuje on bowiem:

 •  umowę o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • umowę pożyczki zawartą m.in. ze SKOK-iem lub firmą pożyczkową, a nawet niektóre umowy sprzedaży ratalnej,
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
 • umowę o kredyt odnawialny.

Przy czym kredytem konsumenckim nie będzie m.in. umowa o kredyt, której stopy procentowe są niższe niż powszechnie stosowane np. kredyt z dofinansowaniem, sprzedaż ratalna w formie tzw. „0 procent”.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Kredyty konsumenckie określa ustawa. Zgodnie z przepisami, tego typu zobowiązaniem mogą być zarówno pożyczki bankowe jak i pozabankowe, czy też pożyczka mieszkaniowa, chwilówka lub zobowiązanie ratalne. Kredyt konsumpcyjny natomiast oferowany jest wyłącznie przez banki.

Jednak najważniejsza różnica pomiędzy kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym, jest taka, że pierwszy z nich został określony przepisami prawa bankowego, natomiast drugi – nie został zdefiniowany żadną ustawą. Oznacza to, że dla kredytu konsumpcyjnego nie została określona maksymalna wartość zobowiązania, jak ma to miejsce w przypadku konsumenckiego – maksymalna kwota kredytu konsumenckiego wynosi 255 550 zł.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku tych dwóch form kredytowania, choć są skierowane do osób fizycznych, cel finansowania może być zgoła odmienny. W przypadku kredytu konsumenckiego, regulowanego przez prawo bankowe, udajemy się do instytucji w konkretnym celu, np. sfinansowanie zakupu samochodu, remontu. Natomiast zaciągając kredyt konsumpcyjny, kredytodawca nie oczekuje wskazania celu, na jaki środki zostaną przeznaczone, a więc pieniądze można wydać w dowolny sposób.

Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki?

Umowa kredytu konsumencki powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Ponadto instytucja finansująca, tj. kredytodawca bądź pożyczkodawca, przed jej zawarciem zobowiązana jest przekazać konsumentowi, na trwałym nośniku formularz informacyjny, który zawiera wszystkie dane dotyczące transakcji.

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko konsumenta, jego adres oraz dane kontaktowe
 • nazwę i siedzibę kredytodawcy, a gdy jest on osobą prawną - określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy oraz numer w rejestrze,
 • wysokość kredytu,
 • zasady i terminy spłaty kredytu,
 • roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,
 • opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, będące elementem całkowitego kosztu zobowiązania, oraz warunki ich zmiany,
 • informację o całkowitym koszcie kredytu,
 • sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,
 • informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,
 • informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta,
 • informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu,
 • informację o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany, a także informację o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego

Ważną cechą kredytu konsumenckiego, głównie z punktu widzenia klientów, jest możliwość odstąpienia od zawartej umowy w okresie 14 dni od jej podpisania. Konsument nie musi podawać przyczyny, dodatkowo nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu odstąpienia, za wyjątkiem odsetek naliczonych od dnia wypłaty zobowiązania do dnia jego spłaty.

Warto również zaznaczyć, że osoba fizyczna, która zaciągnęła kredyt konsumencki, ma prawo w każdym momencie trwania umowy do spłaty całości bądź części zobowiązania przed terminem. Ponadto kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania go przez konsumenta o takim zamiarze. Co istotne, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity jego koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Zobacz: Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie?

Kredyt konsumencki – oprocentowanie

Na rynku dostępna jest bogata oferta banków w zakresie kredytów. Jednak wybierając najtańszy kredyt konsumencki warto pamiętać, że jego koszt całkowity uzależniony jest nie tylko od wysokości stóp procentowych. Każdy bank posiada inną strategię sprzedażową, co daje szansę kredytobiorcy na znalezienie oferty dopasowanej do swoich potrzeb, z drugiej strony może wpaść w pułapkę ukrytych kosztów jak ubezpieczenie czy podwyższona prowizja.

Należy też pamiętać, że przed dokonaniem wyboru konieczne jest sprawdzenie oprocentowania nominalnego jak i rzeczywistego. Banki bowiem często chwalą się niskim oprocentowaniem kredytu konsumenckiego, jednocześnie podnosząc opłaty dodatkowe, co wpływa na wzrost RRSO.  

Aby ułatwić sobie podjęcie decyzji, warto zatem skorzystać z opcji „kredyt konsumencki kalkulator”, którą można znałeś na licznych stronach internetowych, a która umożliwia porównanie kosztów różnych produktów bez konieczności wychodzenia z domu.

Sponsorowane
Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-06-24

Czy nadal jest sens brać coś na raty, żeby budować historię kredytową?

Od wielu lat panuje przeświadczenie o tym, że osoba, która ma czystą kartę w historii kredytowej, nie ma szans na otrzymanie większego kredytu. Zapytałam banki, jak oceniają swoich klientów i czy ci bez rat na mały sprzęt RTV/AGD nadal nie mają co liczyć na większy kredyt.  

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

2019-05-23

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Co to jest kredyt studencki i jak go otrzymać?

Podjęcie studiów wiąże się z dużymi kosztami. Osoby, które nie posiadają odpowiednich dochodów, mają możliwość skorzystać z kredytu studenckiego.

Karta kredytowa - jak działa i dlaczego warto ją mieć?

Karta kredytowa staje się coraz popularniejszym środkiem płatniczym również wśród Polaków. W Stanach Zjednoczonych posiada ją już praktycznie każdy z odpowiednią zdolnością kredytową.

Jak sprawdzić raport BIK za darmo?

BIK to skrót od nazwy instytucji jaką jest Biuro Informacji Kredytowej. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie informacje dotyczące między innymi terminowości spłat naszych zadłużeń są rejestrowane właśnie w BIK. To z tego powodu, gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę, informacje na nasz temat są sprawdzane przez bank lub firmę pożyczkową między innymi w BIK. Ale czy my sami również możemy sprawdzić jak wygląda nasza historia zadłużeń i ich spłat? Okazuje się, że tak, choć istnieją pewne obostrzenia.

Ikona informacji
poradniki