Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyt konsumencki - kredyt konsumpcyjny a konsumencki. Różnice

Określenia kredyt konsumencki oraz kredyt konsumpcyjny brzmią bardzo podobnie. Do tego stopnia, że niekiedy używane są zamiennie. Jednak nie oznacza to, że ich znaczenie jest takie samo. Podpowiadamy, kto może zawrzeć umowę kredytu konsumenckiego oraz konsumpcyjnego, czego dotyczą oraz jakie są między nimi różnice.

Kredyt konsumencki - kredyt konsumpcyjny a konsumencki. Różnice
Spis treści
więcej Ikona strzałki

W praktyce większość udzielanych przez banki kredytów jest zarówno konsumencka, jak i konsumpcyjna jednocześnie. Jednak kredyt konsumencki ma charakter formalny i jest określony przepisami prawnymi, określenie „konsumpcyjny” natomiast jest używane potocznie przez krajowe instytucje finansowe i odnosi się do wybranego sektora rynku. Choć z perspektywy klienta nie ma to większego znaczenia, warto poznać różnice pomiędzy terminami i operować nimi w prawidłowy sposób. Ostatecznie dosyć często korzystamy z kredytów konsumenckich i okazują się nieocenionym wsparciem w wielu życiowych sytuacjach, pomagając zarówno w realizacji mniejszych, jak i zdecydowanie większych potrzeb finansowych.

Co to jest kredyt konsumencki?

Termin „kredyt konsumencki” został zdefiniowany w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Oznacza umowę, której wartość nie przekracza 255 550 zł (albo równowartości tej kwoty w walucie obcej). Ponadto jest udzielana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zawodowej. Inaczej mówiąc, kredyt konsumencki mogą zaciągnąć wyłącznie osoby fizyczne. Nie obejmuje on segmentu rynku zarezerwowanego dla klientów firmowych.

Ustawa nadała kredowi konsumenckiemu szerokie znaczenie, obejmuje on bowiem:

 • umowę o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • umowę pożyczki zawartą m.in. ze SKOK-iem lub firmą pożyczkową, a nawet niektóre umowy sprzedaży ratalnej,
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
 • umowę o kredyt odnawialny.

Przy czym kredytem konsumenckim nie będzie m.in. umowa o kredyt, której stopy procentowe są niższe niż powszechnie stosowane np. kredyt z dofinansowaniem, sprzedaż ratalna w formie tzw. „0 procent”.

Szukasz kredytu konsumenckiego? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 10000 zł

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Kredyty konsumenckie określa ustawa. Zgodnie z przepisami, tego typu zobowiązaniem mogą być zarówno pożyczki bankowe jak i pozabankowe, czy też pożyczka mieszkaniowa, chwilówka lub zobowiązanie ratalne. Kredyt konsumpcyjny natomiast oferowany jest wyłącznie przez banki.

Jednak najważniejsza różnica pomiędzy kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym, jest taka, że pierwszy z nich został określony przepisami prawa bankowego, natomiast drugi – nie został zdefiniowany żadną ustawą. Oznacza to, że dla kredytu konsumpcyjnego nie została określona maksymalna wartość zobowiązania, jak ma to miejsce w przypadku konsumenckiego – maksymalna kwota kredytu konsumenckiego wynosi 255 550 zł.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku tych dwóch form kredytowania, choć są skierowane do osób fizycznych, cel finansowania może być zgoła odmienny. W przypadku kredytu konsumenckiego, regulowanego przez prawo bankowe, udajemy się do instytucji w konkretnym celu, np. sfinansowania zakupu samochodu, remontu. Natomiast zaciągając kredyt konsumpcyjny, kredytodawca nie oczekuje wskazania celu, na jaki środki zostaną przeznaczone, a więc pieniądze można wydać w dowolny sposób.

Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki?

Umowa kredytu konsumencki powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Ponadto instytucja finansująca, tj. kredytodawca bądź pożyczkodawca przed jej zawarciem zobowiązany jest przekazać konsumentowi na trwałym nośniku formularz informacyjny, który zawiera wszystkie dane dotyczące transakcji.

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko konsumenta, jego adres oraz dane kontaktowe
 • nazwę i siedzibę kredytodawcy, a gdy jest on osobą prawną - określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy oraz numer w rejestrze,
 • wysokość kredytu,
 • zasady i terminy spłaty kredytu,
 • roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,
 • opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, będące elementem całkowitego kosztu zobowiązania, oraz warunki ich zmiany,
 • informację o całkowitym koszcie kredytu,
 • sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,
 • informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,
 • informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta,
 • informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu,
 • informację o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany, a także informację o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego

Ważną cechą kredytu konsumenckiego, głównie z punktu widzenia klientów, jest możliwość odstąpienia od zawartej umowy w okresie 14 dni od jej podpisania. Konsument nie musi podawać przyczyny, dodatkowo nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu odstąpienia, za wyjątkiem odsetek naliczonych od dnia wypłaty zobowiązania do dnia jego spłaty.

Warto również zaznaczyć, że osoba fizyczna, która zaciągnęła kredyt konsumencki, ma prawo w każdym momencie trwania umowy do spłaty całości bądź części zobowiązania przed terminem. Ponadto kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania go przez konsumenta o takim zamiarze. Co istotne, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity jego koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Zobacz: Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie?

Kredyt konsumencki – oprocentowanie

Na rynku dostępna jest bogata oferta banków w zakresie kredytów. Jednak wybierając najtańszy kredyt konsumencki warto pamiętać, że jego koszt całkowity uzależniony jest nie tylko od wysokości stóp procentowych. Każdy bank posiada inną strategię sprzedażową, co daje szansę kredytobiorcy na znalezienie oferty dopasowanej do swoich potrzeb, z drugiej strony może wpaść w pułapkę ukrytych kosztów, takich jak ubezpieczenie czy podwyższona prowizja.

Należy też pamiętać, że przed dokonaniem wyboru konieczne jest sprawdzenie oprocentowania nominalnego jak i rzeczywistego. Banki bowiem często chwalą się niskim oprocentowaniem kredytu konsumenckiego, jednocześnie podnosząc opłaty dodatkowe, co wpływa na wzrost RRSO.

Aby ułatwić sobie podjęcie decyzji, warto zatem skorzystać z opcji „kredyt konsumencki kalkulator”, którą można znaleźć na licznych stronach internetowych, a która umożliwia porównanie kosztów różnych produktów bez konieczności wychodzenia z domu. Niezwykle pomocne okaże się m.in. zweryfikowanie zawartości rankingu kredytów gotówkowych, które stanowią jedne z najpopularniejszych segmentów rynku kredytów konsumenckich.

Obowiązki kredytobiorcy

Osoby decydujące się na zaciągnięcie kredytu konsumenckiego muszą przede wszystkim zdawać sobie sprawę z obowiązków, które na siebie nakładają. Każde zobowiązanie wiąże się z koniecznością jego spłaty zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opóźnienia w tym zakresie mogą zakończyć się sporymi problemami, w tym działaniami windykacyjnymi, a koniec końców egzekucją komorniczą. W związku z tym, decydując się na kredyt konsumencki, warto przede wszystkim realnie oceniać swoje możliwości finansowe i popracować nad zdolnością kredytową. Usprawnienie funkcjonowania domowego budżetu znacznie zredukuje ryzyko związane z zadłużeniem, przełoży się także na lepszą ofertę kredytów konsumenckich, oferowaną przez bank.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki