0,0400 zł
0,00% 0,0000 zł
XSystem SA (XSM)

Komunikaty spółki - XSYSTEM

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSYSTEM S.A. w upadłości.
Brak kworum na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSYSTEM S.A. w upadłości w dniu 30 sierpnia 2018 roku
Raport okresowy za II kwartał 2018r. - XSystem S.A. w upadłości
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.
Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017
Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za rok 2017.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości XSYSTEM S.A. w upadłości
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku XSystem S.A. w Upadłości
Korekta raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 08.05.2018 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.