Wyniki finansowe - WODKAN



			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 020 8 652 10 455 9 663
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -587 -183 610 484
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -596 -216 604 455
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -930 -265 555 406
Amortyzacja (tys. zł) 2 278 2 133 2 165 2 187
EBITDA (tys. zł) 1 691 1 950 2 775 2 671
Aktywa (tys. zł) 213 775 214 835 220 277 221 748
Kapitał własny (tys. zł)* 174 130 173 865 174 420 172 523
Liczba akcji (tys. szt.) 5 118,675 5 118,675 5 118,675 5 118,675
Zysk na akcję (zł) -0,182 -0,052 0,108 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,019 33,967 34,075 33,705
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.