Akcjonariat - WODKAN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 51 698 617,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 118 675 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 476 100
Liczba głosów na WZA: 5 118 675 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,45%
Kapitał akcyjny: 51 186 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 476 100
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Centrum Rozwoju Komunalnego SA NWZ 1 672 663 (32,68%) 1 672 663 (32,68%) 2016-10-24 -
BOŚ SA 1 509 090 (29,48%) 1 509 090 (29,48%) 2009-12-14 -
Gmina Ostrów Wielkopolski 1 294 347 (25,28%) 1 294 347 (25,28%) 2008-11-26 HOLDIKOM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana rynku notowań na NewConnect

KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria AC 29 263
10,00 5 118 675
51 186 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-12
scalenie akcji seria AB 263 746
0,00
10,00 0,00 5 089 412
50 894 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-08

2009-04-15
seria A - przekształcenie PK w SA 1992-03-18 700 000
7 000 000,00
10,00 10,00 700 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1992-04-10
seria B - Holdikom SA, wybrani inwestorzy 1995-05-24 13 133
328 325,00
10,00 25,00 713 133
7 131 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1996-01-31
seria J - Ostrów Wlkp. (aport) 1996-01-06 7 126
213 780,00
10,00 30,00 888 479
8 884 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-06-26
seria E - Ostrów Wlkp., wybrani inwestorzy 1996-05-22 18 299
548 970,00
10,00 30,00 807 238
8 072 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-01-23
seria D - Ostrów Wlkp. (aport) 1996-05-22 35 806
895 150,00
10,00 25,00 788 939
7 889 390,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1996-09-25
seria C - Ostrów Wlkp. 1996-05-22 40 000
1 000 000,00
10,00 25,00 753 133
7 531 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1996-09-25
seria H - Ostrów Wlkp. 1996-05-22 14 456
433 680,00
10,00 30,00 880 490
8 804 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-01-23
seria G - Ostrów Wlkp. 1996-05-22 33 330
999 900,00
10,00 30,00 866 034
8 660 340,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-01-23
seria F - Ostrów Wlkp. 1996-05-22 25 466
763 980,00
10,00 30,00 832 704
8 327 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-01-23
seria I - subskrypcja prywatna 1996-12-20 863
25 890,00
10,00 30,00 881 353
8 813 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-01-23
seria L - Ostrów Wlkp. (aport) 1997-05-28 2 322
74 304,00
10,00 32,00 950 087
9 500 870,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-08-11
seria K - Ostrów Wlkp., wybrani inwestorzy 1997-05-28 59 286
1 897 152,00
10,00 32,00 947 765
9 477 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-06-26
seria M - gotówkowe 1998-06-03 252 228
5 549 016,00
10,00 22,00 1 202 318
12 023 180,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-08-18
seria N - aport (nieruchomoœci) 1998-06-03 10 500
231 000,00
10,00 22,00 1 212 815
12 128 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1999-06-30
seria P - aport (wartości niematerialne i prawne) 1999-05-20 1 288
32 200,00
10,00 25,00 1 521 965
15 219 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-08-09
1999-06-30
seria O 1999-05-20 307 859
7 696 475,00
10,00 25,00 1 520 674
15 206 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-08-09
1999-06-30
1999-10-06
seria R - wybrani inwestorzy 1999-10-29 14 971
374 275,00
10,00 25,00 1 536 936
15 369 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
1999-12-07
seria S - wybrani inwestorzy brak danych o dacie rejestracji 2000-05-30 323 159
9 694 770,00
10,00 30,00 1 860 136
18 601 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-29

seria T - NFOŚiGW 2000-12-29 1 509 090
33 199 980,00
10,00 22,00 3 369 226
33 692 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-08-31
seria W - inwestorzy kwalifikowani 2000-12-29 21 076
463 672,00
10,00 22,00 3 844 899
38 448 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-08-31
seria U - Ostrów Wlkp. (aport) 2000-12-29 454 638
10 002 036,00
10,00 22,00 3 823 864
38 238 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-08-31
seria Y - Ostrów Wlkp. (aport) zawiadomienie 2001-05-30 68 068
10,00 4 066 336
40 663 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-19
seria X - inwestorzy kwalifikowani zawiadomienie 2001-05-30 153 328
10,00 3 998 268
39 982 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-19
seria V zawiadomienie 2003-05-21 501 823
10 036 460,00
10,00 20,00 4 568 159
45 681 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-21
seria Z zawiadomienie 2003-05-21 146 512
2 930 240,00
10,00 20,00 4 714 671
47 146 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-21
seria AA 2005-05-17 36
720,00
10,00 20,00 4 825 666
48 256 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-09-09
2006-01-12
seria AC zmieniona 18.06.2010 2007-05-30 29 263
585 260,00
10,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AB - Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski i Gmina Przygodzice 2008-06-04 263 746
2 637 460,00
10,00 10,00 5 089 412
50 894 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-08
2008-11-26
2009-04-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
BOŚ SA 1 509 090 29,65 1 509 090 29,65 2009-12-14
NFOŚiGW 0 (-1 509 090) 0,00 (-37,11) 0 (-1 509 090) 0,00 (-37,11) 2009-12-09
Gmina Ostrów Wielkopolski 1 294 347 (173 604) 25,43 (1,66) 1 294 347 (173 604) 25,43 (1,66) 2008-11-26
Gmina Ostrów Wielkopolski 1 120 743 23,77 (0,55) 1 120 743 23,77 (0,55) 2004-01-21
Gmina Ostrów Wielkopolski 1 120 743 (615 556) 23,22 (10,80) 1 120 743 (615 556) 23,22 (10,80) 2004-01-21
Gmina Ostrów Wielkopolski 505 187 (-304 581) 12,42 (-7,49) 505 187 (-304 581) 12,42 (-7,49) 2002-12-31
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 672 663 35,47 (0,81) 1 672 663 35,47 (0,81) 2002-07-12
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 672 663 34,66 (0,66) 1 672 663 34,66 (0,66) 2002-07-12
Holdikom SA 1 672 663 34,00 (1,14) 1 672 663 34,00 (1,14) 2002-07-12
Holdikom SA 1 672 663 32,86 (0,19) 1 672 663 32,86 (0,19) 2002-07-12
Holdikom SA 1 672 663 32,67 (0,67) 1 672 663 32,67 (0,67) 2002-07-12
Holdikom SA 1 672 663 32,00 (-9,13) 1 672 663 32,00 (-9,13) 2002-07-12
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 672 663 (304 451) 41,13 (7,48) 1 672 663 (304 451) 41,13 (7,48) 2002-07-12
Gmina Ostrów Wielkopolski 809 768 (188 068) 19,91 (3,74) 809 768 (188 068) 19,91 (3,74) 2002-04-19
NFOŚiGW 1 509 090 37,11 (-2,14) 1 509 090 37,11 (-2,14) 2001-08-31
NFOŚiGW 1 509 090 39,25 (7,25) 1 509 090 39,25 (7,25) 2001-08-31
NFOŚiGW 1 509 090 32,00 (0,73) 1 509 090 32,00 (0,73) 2001-08-31
NFOŚiGW 1 509 090 31,27 (1,62) 1 509 090 31,27 (1,62) 2001-08-31
NFOŚiGW 1 509 090 29,65 1 509 090 29,65 2001-08-31
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 368 212 33,65 (-1,94) 1 368 212 33,65 (-1,94) 2001-08-31
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 368 212 (140) 35,59 (-37,96) 1 368 212 (140) 35,59 (-37,96) 2001-08-31
Gmina Ostrów Wielkopolski 621 700 (318 548) 16,17 (-0,13) 621 700 (318 548) 16,17 (-0,13) 2001-08-31
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 368 072 (-140) 73,55 (-0,01) 1 368 072 (-140) 73,55 (-0,01) 2001-05-30
Gmina Ostrów Wielkopolski 303 152 (10) 16,30 303 152 (10) 16,30 2001-05-30
Gmina Ostrów Wielkopolski 303 142 (291 354) 16,30 (15,53) 303 142 (291 354) 16,30 (15,53) 2001-03-31
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 368 212 73,56 (-15,46) 1 368 212 73,56 (-15,46) 2000-04-10
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 1 368 212 (597 973) 89,02 (38,90) 1 368 212 (597 973) 89,02 (38,90) 2000-04-10
Gmina Ostrów Wielkopolski 11 788 (-597 973) 0,77 (-38,90) 11 788 (-597 973) 0,77 (-38,90) 2000-04-10
Gmina Ostrów Wielkopolski 609 761 39,67 (-0,39) 609 761 39,67 (-0,39) 1999-06-30
Gmina Ostrów Wielkopolski 609 761 (295 320) 40,06 (13,91) 609 761 (295 320) 40,06 (13,91) 1999-06-30
Gmina Ostrów Wielkopolski 314 441 (-48 280) 26,15 (-12,03) 314 441 (-48 280) 26,15 (-12,03) 1999-05-27
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 770 239 50,12 (-0,49) 770 239 50,12 (-0,49) 1998-11-04
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 770 239 (136) 50,61 (-13,44) 770 239 (136) 50,61 (-13,44) 1998-11-04
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 770 103 (202 823) 64,05 (4,34) 770 103 (202 823) 64,05 (4,34) 1998-11-04
Holdikom SA zależny od Gminy Ostrów Wielkopolski 567 280 59,71 567 280 59,71 1997-08-11
Gmina Ostrów Wielkopolski 362 721 38,18 362 721 38,18 1997-08-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2021-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2020-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2019-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2013-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2010-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2010-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2003-07-14 Asymilacja po konwersji
2002-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2002-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2002-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2001-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2001-01-23 Asymilacja akcji seria S
2000-11-03 Asymilacja po konwersji
2000-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2000-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2000-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
1999-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-11-27 Asymilacja akcji seria D
1998-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
1998-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.