16,2500 zł
-3,27% -0,5500 zł
The Dust SA (THD)

Komunikaty spółki - THEDUST

Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Zawarcie przez Game Island S.A. umowy wydawniczej z Toplitz Productions GmbH na wydanie gry Serum
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2022 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał, w tym uchwał dotyczących wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2023-2025 opartego o akcje Spółki
Istotne informacje na temat gry „I, the Inquisitor”
Raport kwartalny Spółki i jej Grupy Kapitałowej za I kwartał 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją wprowadzenia programu motywacyjnego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją wprowadzenia programu motywacyjnego
Zawarcie umów inwestycyjnych z TIG ASI Sp. z o.o. – pozyskanie środków do 4Knights S.A. i Game Island S.A.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
Ustalenie zasad współpracy Two Horizons z Focus Home Interactive w zakresie wydania gry Hotel Renovator
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zmiana firmy audytorskiej
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.