9,6000 zł
-2,83% -0,2800 zł
The Dust SA (THD)

Komunikaty spółki - THEDUST

Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej przez Two Horizons i Focus Entertainment na wydanie gry Hotel Renovator na konsole Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One oraz 6 dodatków
Uzupełnienie raportu EBI 6/2023 o załącznik.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2023 r.
Strategia grupy kapitałowej The Dust S.A. na lata 2023-2028
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
4Knights S.A. – zawarcie umowy z globalnym wydawcą
Premiera gry Hotel Renovator
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
Zawarcie pomiędzy Two Horizons a Focus Entertainment umowy wydawniczej na wydanie gry Airport Renovator
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Rejestracja zmian statutu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.