13,5500 zł
-3,21% -0,4500 zł
SONKA SA (SOK)

Komunikaty spółki - SONKA

SONKA: Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
Istotne informacje dot. produktów Spółki w związku z inwestycją w grę Holstin
Zawarcie umowy inwestycyjnej na grę Holstin z PlayWay S.A. na kwotę 4,4 mln zł
Raport okresowy Spółki za II Q 2023 roku Sonka Spółka Akcyjna
Aktualizacja dotycząca działań marketingowych gry Holstin
Zawarcie umowy pożyczki z PlayWay S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku
Przesunięcie terminu działań marketingowych gry Holstin
Korekta raportu kwartalnego Emitenta za IV kwartał 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał
SONKA: Raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy
Zawarcie umowy z Thing Trunk Sp. z o.o. Sp. k. na portowanie gry Hellcard na konsole
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.