3,6000 zł
-4,51% -0,1700 zł
APN Promise SA (PRO)

Komunikaty spółki - PROMISE

Rejestracja spółki zależnej APN Promis Ukraina LCC.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2021 roku.
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.
Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Ukrainy.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej z PZU S.A. PZU na życie S.A., PZU Centrum Operacji S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Obowiązywanie umowy autoryzacji dla partnera handlowego przez czas nieokreślony.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2020.
Raport Roczny APN Promise S.A. za rok 2020
Zawarcie Umowy z PGE Systemy Spółka Akcyjna.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.