4,5600 zł
-5,79% -0,2800 zł
APN Promise SA (PRO)

Komunikaty spółki - PROMISE

Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku APN Promise Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2019.
Raport Roczny APN Promise S.A. za rok 2019.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2019.
Raport Roczny APN Promise S.A. za rok 2019.
Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2020 roku.
PROMISE -5,79% 4,56
2020-10-28 14:26:19

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.