1,3000 zł
-0,76% -0,0100 zł
Polska Grupa Militarna S.A. (PMG)

Akcjonariat - PGMSA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 752 993,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 10 579 226 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 971 333
Liczba głosów na WZA: 10 579 226 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,99%
Kapitał akcyjny: 1 057 922,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 971 333
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tomkiewicz Marek poprzez CPAR Ltd. i New-Tech sp. z o.o. 2 302 902 (21,76%) 2 302 902 (21,76%) 2023-11-27 -
Górska Małgorzata 803 570 (7,59%) 803 570 (7,59%) 2023-10-21 -
Cisak Dariusz 612 791 (5,79%) 612 791 (5,79%) 2023-06-01 HMP
Kucharski Cezary 529 070 (5,00%) 529 070 (5,00%) 2023-10-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria I i TR 3 619 226
0,10 10 579 226
1 057 922,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-17
podwyższenie kapitału seria H 1 450 852
0,10 6 960 000
696 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-31
zmiana firmy z ShockWork Games SA na Metaversum SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-24
seria A - akcje założycielskie 2010-01-14 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-14
seria B - Veno SA 2010-04-19 112 000
0,10 1 112 000
111 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-12
seria D - subskrypcja prywatna 2010-08-12 363 640
800 008,00
0,10 2,20 2 248 360
224 836,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria C - subskrypcja prywatna 2010-08-12 772 720
1 699 984,00
0,10 2,20 1 884 720
188 472,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria E - subskrypcja prywatna 2012-06-28 200 788
255 000,76
0,10 1,27 2 449 148
244 914,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-16
seria F - subskrypcja prywatna 2017-06-29 3 060 000
612 000,00
0,10 0,20 5 509 148
550 914,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-11
seria G - subskrypcja prywatna 2018-06-26 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Venture Capital Poland SA na Shockwork Games SA 2020-05-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-23
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2020-05-29 1 560 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna rezygnacja z emisji 2020-08-19 125 000
1 000 000,00
0,10 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2022-03-04 2 200 000
1 540 000,00
0,10 0,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty serii B 2022-12-07 5 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria TR - subskrypcja prywatna 2023-04-24 2 194 500
2 194 500,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Metaversum SA na Polska Grupa Militarna SA 2023-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Tomkiewicz Marek poprzez CPAR Ltd. i New-Tech sp. z o.o. 1 350 175 (-927 726) 19,39 (-13,33) 1 350 175 (-927 726) 19,39 (-13,33) 2023-07-26
Tomkiewicz Marek poprzez CPAR Ltd., New-Tech sp. z o.o. i Heros sp. z o.o. 2 277 901 (-380 036) 32,72 (-5,46) 2 277 901 (-380 036) 32,72 (-5,46) 2023-06-06
Cisak Dariusz 612 791 8,80 612 791 8,80 2023-06-01
Tomkiewicz Marek poprzez CPAR Ltd., New-Tech sp. z o.o. i Heros sp. z o.o. 2 657 937 (1 613 652) 38,18 (19,23) 2 657 937 (1 613 652) 38,18 (19,23) 2023-04-11
Tomkiewicz Marek poprzez CPAR Ltd. 1 044 285 (-297 715) 18,95 (-5,40) 1 044 285 (-297 715) 18,95 (-5,40) 2023-01-15
Gaworecki Kamil 275 814 5,00 (1,04) 275 814 5,00 (1,04) 2022-08-24
Gaworecki Kamil 275 814 3,96 275 814 3,96 2022-08-24
Tomkiewicz Marek poprzez CPAR Ltd. i New-Tech sp z o.o. 1 342 000 24,35 1 342 000 24,35 2022-06-28
Aspesi Investments Ltd. zależna od Adama Osińskiego 241 900 (-1 247 024) 4,39 (-22,63) 241 900 (-1 247 024) 4,39 (-22,63) 2022-05-17
CPAR Ltd. 977 000 (72 000) 17,73 (1,31) 977 000 (72 000) 17,73 (1,31) 2022-05-09
Aspesi Investments Ltd. zależna od Adama Osińskiego 1 488 924 (-1 130 627) 27,02 (-20,52) 1 488 924 (-1 130 627) 27,02 (-20,52) 2021-11-10
CPAR Ltd. 905 000 16,42 905 000 16,42 2021-11-08
Bernat Michał 0 (-1 342 944) 0,00 (-24,37) 0 (-1 342 944) 0,00 (-24,37) 2021-09-30
Aspesi Investments Ltd. zależna od Adama Osińskiego 2 619 551 (1 273 448) 47,54 (23,11) 2 619 551 (1 273 448) 47,54 (23,11) 2021-09-30
Bernat Michał 1 342 944 (-207 360) 24,37 (-3,77) 1 342 944 (-207 360) 24,37 (0,89) 2020-11-16
Aspesi Investments Ltd. zależna 3d Adama Osińskiego 1 346 103 (-3) 24,43 1 346 103 (-1 090 911) 24,43 (-12,49) 2020-11-16
Aspesi Investments Ltd. zależna 3d Adama Osińskiego 1 346 106 (-74 997) 24,43 (-1,36) 2 437 014 (-75 000) 36,92 (-1,14) 2020-10-23
Aspesi Investments Ltd. zależna od Adama Osińskiego 1 421 103 (-124 200) 25,79 (-2,25) 2 512 014 (-124 200) 38,06 (-1,88) 2020-07-01
Aspesi Investments Ltd. wraz z Adamem Osińskim 1 545 303 (-62 750) 28,04 (-1,14) 2 636 214 (-62 750) 39,94 (-0,95) 2020-04-28
Bernat Michał 1 550 304 28,14 1 550 304 23,48 2020-04-06
Aspesi Investments Ltd. wraz z Adamem Osińskim 1 608 053 (-1 550 304) 29,18 (-28,14) 2 698 964 (-459 393) 40,89 (-6,96) 2020-04-06
Aspesi Investments Ltd. 3 158 357 (166 950) 57,32 (3,03) 3 158 357 (-923 961) 47,85 (-14,00) 2020-04-03
Aspesi Investments Ltd. 2 991 407 (140 800) 54,29 (2,55) 4 082 318 (140 800) 61,85 (2,14) 2020-03-26
Aspesi Investments Ltd. 2 850 607 51,74 3 941 518 59,71 2020-03-24
Paszkowski Bogdan NWZ 400 000 (-699 075) 7,26 (-12,68) 400 000 (-677 095) 6,06 (-10,25) 2020-03-23
Wasiak Włodzimierz NWZ 1 165 000 (35 185) 21,14 (0,64) 1 165 000 (-164 815) 17,65 (-2,49) 2020-03-16
Sałata Waldemar NWZ 1 746 822 (490 911) 31,70 (8,91) 1 745 822 (-1 000) 26,45 (-0,01) 2020-03-16
Brzezowski Rafał NWZ 400 000 (27 010) 7,26 (-7,96) 400 000 (-172 990) 6,06 (-7,51) 2020-03-16
Paszkowski Bogdan 1 099 075 (699 075) 19,94 (12,68) 1 077 095 (677 095) 16,31 (10,25) 2020-02-14
Paszkowski Bogdan ZWZ 400 000 (48 485) 7,26 (-7,09) 400 000 (-11 450) 6,06 (-3,68) 2019-06-28
Sałata Waldemar NWZ 1 255 911 (590 394) 22,79 (-4,38) 1 746 822 (590 394) 26,46 (-0,93) 2019-01-07
Fernalo Holdings Ltd. ZWZ 765 000 13,88 765 000 11,59 2018-06-26
Batiment sp. z o.o. ZWZ 943 971 (765 000) 17,13 (9,83) 943 971 (765 000) 14,30 (10,07) 2018-06-26
Wasiak Włodzimierz 1 129 815 (765 000) 20,50 (5,61) 1 329 815 (765 000) 20,14 (6,77) 2017-09-11
Brzezowski Rafał 372 990 15,22 (8,45) 572 990 13,57 (4,89) 2016-06-30
Brzezowski Rafał 372 990 (21 475) 6,77 (-7,58) 572 990 (161 540) 8,68 (-1,06) 2016-06-30
Sałata Waldemar 665 517 27,17 (15,09) 1 156 428 27,39 (9,87) 2016-05-09
Sałata Waldemar 665 517 (280 011) 12,08 (-3,66) 1 156 428 (570 922) 17,52 (3,66) 2016-05-09
Wasiak Włodzimierz 364 815 14,89 (8,27) 564 815 13,37 (4,82) 2016-04-15
Wasiak Włodzimierz 364 815 (13 300) 6,62 (-7,73) 564 815 (153 365) 8,55 (-1,19) 2016-04-15
Lamanzi Trading Ltd. 0 (-178 971) 0,00 (-7,30) 0 (-178 971) 0,00 (-4,23) 2015-12-07
Batiment sp. z o.o. 178 971 7,30 (4,06) 178 971 4,23 (1,52) 2015-12-07
Batiment sp. z o.o. 178 971 3,24 178 971 2,71 2015-12-07
Sałata Waldemar 385 506 (4 047) 15,74 (0,17) 585 506 (168 898) 13,86 (4,00) 2015-01-12
Sałata Waldemar na WZ 381 459 15,57 (-1,39) 416 608 (-301 215) 9,86 (-7,99) 2013-06-21
Wasiak Włodzimierz 351 515 14,35 (-1,28) 411 450 (-291 580) 9,74 (-7,74) 2013-06-20
Paszkowski Bogdan na WZ 351 515 14,35 (7,97) 411 450 9,74 (3,51) 2013-06-20
Paszkowski Bogdan na WZ 351 515 6,38 (-9,25) 411 450 (-291 580) 6,23 (-11,25) 2013-06-20
Lamanzi Trading Ltd. na WZ 178 971 7,30 178 971 4,23 2013-06-20
Brzezowski Rafał 351 515 14,35 (-1,28) 411 450 (-291 580) 9,74 (-7,74) 2013-06-20
Creditdealer sp. z o.o. 200 788 8,19 (4,55) 200 788 4,75 (1,71) 2012-11-30
Creditdealer sp. z o.o. 200 788 3,64 200 788 3,04 2012-11-30
Wasiak Włodzimierz 351 515 15,63 (1,28) 703 030 17,48 (0,83) 2011-06-07
Wasiak Włodzimierz 351 515 14,35 703 030 16,65 2011-06-07
Sałata Waldemar 381 459 16,96 (1,39) 717 823 17,85 (0,85) 2011-06-07
Sałata Waldemar 381 459 15,57 717 823 17,00 2011-06-07
Paszkowski Bogdan 351 515 15,63 (1,28) 703 030 17,48 (0,83) 2011-06-07
Paszkowski Bogdan 351 515 14,35 703 030 16,65 2011-06-07
Brzezowski Rafał 351 515 15,63 (1,28) 703 030 17,48 (0,83) 2011-06-07
Brzezowski Rafał 351 515 14,35 703 030 16,65 2011-06-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-10-11 Prawo poboru 112418:37473
2011-10-11 Prawo poboru 3:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.