1,3000 zł
-0,76% -0,0100 zł
Polska Grupa Militarna S.A. (PMG)

Wyniki finansowe - PGMSA			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -83 -74 -84 -68
Zysk (strata) brutto (tys.) -85 -74 -85 -68
Zysk (strata) netto (tys.)* -85 -74 -85 -68
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -83 -74 -84 -68
Aktywa (tys.) 1 400 1 570 4 034 4 859
Kapitał własny (tys.)* 1 163 1 410 3 794 4 584
Liczba akcji (tys. szt.) 5 509,148 6 960,000 6 960,000 10 579,226
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,011 -0,012 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,211 0,203 0,545 0,433
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.