3,0000 zł
-0,66% -0,0200 zł
Metropolis S.A. (MRS)

Komunikaty spółki - METROPOLIS

Wycofanie akcji METROPOLIS S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji METROPOLIS S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 r.
Treść uchwał ZWZ z dnia 29.06.2020.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 r. w Krakowie
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Metropolis S.A. za 2019 r.
Jednostkowy raport roczny Metropolis S.A. za 2019 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ METROPOLIS S.A. w dniu 31 marca 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ METROPOLIS S.A. w dniu 31 marca 2020 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2020 roku
Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. w Krakowie.
Zamierzona zmiana statutu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.