16,3000 zł
-0,61% -0,1000 zł
KBJ SA (KBJ)

Wyniki finansowe - KBJ			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 693 19 564 18 595 20 176
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 004 596 -2 888 517
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 607 473 -2 937 640
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 447 370 -2 621 133
Amortyzacja (tys.) 411 426 395 370
EBITDA (tys.) 3 415 1 022 -2 493 887
Aktywa (tys.) 41 438 35 524 34 064 34 731
Kapitał własny (tys.)* 20 057 20 427 17 913 18 211
Liczba akcji (tys. szt.) 1 790,792 1 790,792 1 790,792 1 957,459
Zysk na akcję (zł) 1,925 0,207 -1,463 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,200 11,407 10,003 9,304
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.