18,5000 zł
0,54% 0,1000 zł
KBJ SA (KBJ)

Komunikaty spółki - KBJ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Konwersja akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Korekta raportu rocznego KBJ S.A. za rok obrotowy 2020
Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2021 r.
Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2020
Informacja dot. postępowania ws. kontraktu dla PSG – ponowna ocena ofert
Wybór oferty – postępowanie ws. kontraktu dla PSG
Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji
Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji
Informacja o podpisaniu umowy z MON
Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego KBJ oraz rejestracja zmiany statutu
Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji
KBJ 0,54% 18,50
2021-06-18 16:41:27

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.