13,4000 zł
1,52% 0,2000 zł
KBJ SA (KBJ)

Komunikaty spółki - KBJ

Raport okresowy KBJ S.A. za III kwartał 2021 r.
Podpisanie umowy z PSG
Rejestracja zmian statutu przez Sąd
Raport okresowy KBJ S.A. za II kwartał 2021 r.
Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu
Życiorys zawodowy powołanego członka Rady Nadzorczej
Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej
Podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
Zmiany składu Rady Nadzorczej
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ oraz dokonane zmiany Statutu
Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Konwersja akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.