0,1520 zł
18,75% 0,0240 zł
Mr Hamburger S.A. (MRH)

Komunikaty spółki - HAMBURGER

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Upomnienie Spółki
Zmiany w organach Spółki
Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Powołanie Prezesa Zarządu
Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
Rezygnacja Prezesa Zarządu
Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz złożenie stosownego wniosku
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie zarządu
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.