1,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Mr Hamburger S.A. (MRH)

Akcjonariat - HAMBURGER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 144 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 560 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 728 411
Liczba głosów na WZA: 10 560 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,13%
Kapitał akcyjny: 10 560 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 728 411
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kijak Robert 5 253 210 (49,75%) 5 253 210 (49,75%) 2020-08-26 ADX
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 270 885 (21,50%) 2 270 885 (21,50%) 2020-09-03 PRS, LTX, PWX
Moska Krzysztof 2 204 316 (20,87%) 2 204 316 (20,87%) 2020-09-03 KPI, PLX, PRS, LBT, LTX, ADX, KME, PWX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2000-07-31 600 000
0,00
1,00 0,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-09-17
seria B - PART SA, PART Inwestycje sp. z o.o. 2001-10-12 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 1 600 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-18
seria C - PART SA, PART Inwestycje sp. z o.o. 2003-02-20 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-04-14
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-23 500 000
500 000,00
1,00 1,00 3 600 000
3 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-10
zmiana firmy z Leśne Runo SA na Mr Kuchar SA 2012-10-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-15
seria E - prawo poboru 5:1 2012-10-29 720 000
720 000,00
1,00 1,00 4 320 000
4 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-12
seria F - TKM Pakt Miernikowski,Papierniak,Sendobry sp.j.k-a 2013-06-28 5 280 000
5 280 000,00
1,00 1,00 9 600 000
9 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
zmiana firmy z Mr Kuchar SA na Mr Hamburger SA 2013-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-07
seria G - prawo poboru 10:1 2014-03-05 960 000
960 000,00
1,00 1,00 10 560 000
10 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-15
połączenie z Mr Hamburger sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-03-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Prymus SA 237 167 (-1 570 543) 2,25 (-14,86) 237 167 (-1 570 543) 2,25 (-14,86) 2020-09-03
TKM Pakt Miernikowski, Papierniak, Sendobry sp.j. SKA 0 (-5 253 210) 0,00 (-54,72) 0 (-5 253 210) 0,00 (-54,72) 2020-08-27
Moska Krzysztof 1 588 508 (318 869) 15,04 (3,02) 1 588 508 (318 869) 15,04 (3,02) 2015-12-16
Sobik Leszek 487 306 5,07 (0,46) 487 306 5,07 (0,46) 2014-12-22
Sobik Leszek 487 306 (-117 983) 4,61 (-1,69) 487 306 (-117 983) 4,61 (-1,69) 2014-12-22
Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 705 289 7,34 (0,67) 705 289 7,34 (0,67) 2014-12-18
Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 705 289 (-387 306) 6,67 (-3,67) 705 289 (-387 306) 6,67 (-3,67) 2014-12-18
Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 1 092 595 10,34 (0,34) 1 092 595 10,34 (0,34) 2014-12-18
Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 1 092 595 10,00 1 092 595 10,00 2014-12-18
Sobik Leszek 605 289 (171 792) 6,30 (-3,73) 605 289 (171 792) 6,30 (-3,73) 2013-12-11
Moska Krzysztof 1 269 639 (664 350) 12,02 (5,72) 1 269 639 (664 350) 12,02 (5,72) 2013-11-28
Moska Krzysztof 605 289 6,30 (0,57) 605 289 6,30 (0,57) 2013-11-28
Moska Krzysztof 605 289 (285 189) 5,73 (2,40) 605 289 (285 189) 5,73 (2,40) 2013-11-28
Ciesielczyk Leonard 217 385 (35 480) 2,26 (-2,79) 217 385 (35 480) 2,26 (-2,79) 2013-09-26
TKM Pakt Miernikowski, Papierniak, Sendobry sp.j. SKA 5 253 210 54,72 (4,98) 5 253 210 54,72 (4,98) 2013-09-25
TKM Pakt Miernikowski, Papierniak, Sendobry sp.j. SKA 5 253 210 49,74 5 253 210 49,74 2013-09-25
Prymus SA 1 807 710 (224 766) 17,11 (2,12) 1 807 710 (224 766) 17,11 (2,12) 2013-09-25
Prymus SA 1 582 944 (-224 766) 14,99 (-3,84) 1 582 944 (-224 766) 14,99 (-3,84) 2013-09-25
Prymus SA 1 807 710 (130 710) 18,83 (-27,75) 1 807 710 (130 710) 18,83 (-27,75) 2013-09-25
Moska Krzysztof 320 100 3,33 (0,34) 320 100 3,33 (0,34) 2013-09-25
Moska Krzysztof 320 100 (7 350) 2,99 (-5,69) 320 100 (7 350) 2,99 (-5,69) 2013-09-25
Ogółem 9 600 000 (5 280 000) 0 9 600 000 (5 280 000) 0 2013-09-17
Sobik Leszek 433 497 10,03 (5,52) 433 497 10,03 (5,52) 2013-09-16
Sobik Leszek 433 497 4,51 433 497 4,51 2013-09-16
Ogółem 4 320 000 (720 000) 0 4 320 000 (720 000) 0 2013-03-04
Ciesielczyk Oliwia 15 000 0,41 (0,07) 15 000 0,41 (0,07) 2012-09-27
Ciesielczyk Oliwia 15 000 0,34 (0,19) 15 000 0,34 (0,19) 2012-09-27
Ciesielczyk Oliwia 15 000 0,15 (0,15) 15 000 0,15 (0,15) 2012-09-27
Ciesielczyk Oliwia 15 000 0,00 15 000 0,00 2012-09-27
Ciesielczyk Leonard 181 905 5,05 (0,84) 181 905 5,05 (0,84) 2012-09-18
Ciesielczyk Leonard 181 905 4,21 (2,32) 181 905 4,21 (2,32) 2012-09-18
Ciesielczyk Leonard 181 905 1,89 181 905 1,89 2012-09-18
Prymus SA 1 677 000 46,58 (7,77) 1 677 000 46,58 (7,77) 2012-09-04
Prymus SA 1 677 000 38,81 (21,35) 1 677 000 38,81 (21,35) 2012-09-04
Prymus SA 1 677 000 (1 200 000) 17,46 (4,21) 1 677 000 (1 200 000) 17,46 (4,21) 2012-09-04
Prymus SA 477 000 (127 000) 13,25 (3,53) 477 000 (127 000) 13,25 (3,53) 2012-08-24
Inner Investment Ltd. 0 (-180 005) 0,00 (-5,00) 0 (-180 005) 0,00 (-5,00) 2012-08-24
porozumienie akcjonariuszy G. Bielowicki, Tar Heel Captal R,LLC, THC Fund Management Limited 111 355 (-908 266) 3,09 (-25,23) 111 355 (-908 266) 3,09 (-25,23) 2012-08-22
Prymus SA 350 000 9,72 350 000 9,72 2012-08-17
porozumienie akcjonariuszy G. Bielowicki, Tar Heel Captal R,LLC, THC Fund Management Limited 1 019 621 (-12 999) 28,32 (-0,36) 1 019 621 (-12 999) 28,32 (-0,36) 2012-08-17
Moska Krzysztof 312 750 8,68 (1,45) 312 750 8,68 (1,45) 2012-08-17
Moska Krzysztof 312 750 7,23 (3,98) 312 750 7,23 (3,98) 2012-08-17
Moska Krzysztof 312 750 3,25 312 750 3,25 2012-08-17
porozumienie akcjonariuszy G. Bielowicki, Tar Heel Captal R,LLC, THC Fund Management Limited 1 032 620 (-253 830) 28,68 (-7,05) 1 032 620 (-253 830) 28,68 (-7,05) 2012-08-09
porozumienie akcjonariuszy G. Bielowicki, Tar Heel Captal R,LLC, THC Fund Management Limited, A. Różycki, E.Różyckiej, Inner Corp sp. z o.o. 1 286 450 (-81 725) 35,73 (-2,27) 1 286 450 (-81 725) 35,73 (-2,27) 2012-07-04
Inner Investment Ltd. 180 005 5,00 180 005 5,00 2012-07-04
porozumienie akcjonariuszy G. Bielowicki, Tar Heel Captal R,LLC, THC Fund Management Limited, A. Różycki, E.Różyckiej, Inner Corp sp. z o.o. 1 368 175 (1 097 380) 38,00 (30,48) 1 368 175 (1 097 380) 38,00 (30,48) 2012-06-11
THC Fund Management Ltd. w porozumieniu z Tar Heel Capital R, LLC 1 091 005 30,30 (0,31) 1 091 005 30,30 (0,31) 2012-05-08
THC Fund Management Ltd. w porozumieniu z Tar Heel Capital R, LLC 1 091 005 (-10 000) 29,99 (-0,59) 1 091 005 (-10 000) 29,99 (-0,59) 2012-05-08
THC Fund Management Ltd. w porozumieniu z Tar Heel Capital R, LLC 1 101 005 (376 636) 30,58 (10,46) 1 101 005 (376 636) 30,58 (10,46) 2012-04-18
THC Fund Management Ltd. 724 369 (-825 631) 20,12 (-22,93) 724 369 (-825 631) 20,12 (-22,93) 2012-04-18
porozumienie akcjonariuszy Inner Investment Ltd., Inner Corp sp. z o.o. i Ewa Różycka 270 795 7,52 270 795 7,52 2012-04-18
THC Fund Management Ltd. 1 550 000 43,05 1 550 000 43,05 2012-03-16
Ogółem 3 600 000 0 3 600 000 0 2012-01-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-07 Prawo poboru 10:1
2012-11-19 Prawo poboru 5:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.