0,1400 zł
0,72% 0,0010 zł
GKS GieKSa Katowice SA (GKS)

Komunikaty spółki - GKSKAT

Uzupełnienie raportu nr 4/2020 o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
Zakończenie subskrypcji akcji serii AA spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 r.
Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect
Raport roczny za 2019 r.
Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
Informacje dotyczące wpływu koronawirusa na działalność GKS GieKSa Katowice S.A.
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku”.
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego
GKSKAT 0,72% 0,14
2020-06-01 11:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.