0,1600 zł
0,00% 0,0000 zł
GKS GieKSa Katowice SA (GKS)

Akcjonariat - GKSKAT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 395 797,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 71 223 735 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66 575 878
Liczba głosów na WZA: 71 223 735 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,47%
Kapitał akcyjny: 71 223 735,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66 575 878
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 6,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Miasto Katowice 60 800 000 (85,36%) 60 800 000 (85,36%) 2020-07-13 -
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 (8,11%) 5 775 878 (8,11%) 2015-01-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria P 1 400 000
1,00 31 823 735
31 823 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-23
podwyższenie kapitału seria R 4 500 000
1,00 36 323 735
36 323 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-18
seria H - subskrypcja prywatna 1 600 000
1,00 15 823 735
15 823 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-10
seria A - akcje założycielskie 2009-07-02 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-08
seria B 2009-09-11 6 000 878
6 000 878,00
1,00 1,00 6 100 878
6 100 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-28
seria E - subskrypcja prywatna 2010-06-14 575 000
575 000,00
1,00 1,00 10 675 878
10 675 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-28
seria D - subskrypcja prywatna 2010-06-14 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 10 100 878
10 100 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-28
seria C - subskrypcja prywatna 2010-06-14 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 9 100 878
9 100 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
seria F - kapitał docelowy 2011-07-29 2 347 857
2 347 857,00
1,00 1,00 13 023 735
13 023 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
seria G - subskrypcja prywatna 2012-03-15 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00 14 223 735
14 223 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
seria I - subskrypcja prywatna 2012-10-25 2 500 000
2 500 000,00
1,00 1,00 18 323 735
18 323 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-16
seria J - subskrypcja prywatna 2013-02-21 1 100 000
1 100 000,00
1,00 1,00 19 423 735
19 423 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-27
seria K - subskrypcja prywatna 2013-04-17 1 400 000
1 400 000,00
1,00 1,00 20 823 735
20 823 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-17
seria L - subskrypcja prywatna 2013-07-23 1 250 000
1 250 000,00
1,00 1,00 22 073 735
22 073 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
seria Ł - subskrypcja prywatna 2013-10-07 1 250 000
1 250 000,00
1,00 1,00 23 323 735
23 323 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
seria M - subskrypcja prywatna 2014-02-04 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00 25 323 735
25 323 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-02
seria N - subskrypcja prywatna 2014-05-08 1 100 000
1 100 000,00
1,00 1,00 26 423 735
26 423 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-13
seria O - subskrypcja prywatna 2014-08-13 4 000 000
4 000 000,00
1,00 1,00 30 423 735
30 423 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-29
seria P - subskrypcja prywatna 2015-01-29 1 400 000
1 400 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2015-03-05 4 500 000
4 500 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2015-08-19 6 800 000
6 800 000,00
1,00 1,00 43 123 735
43 123 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-23
seria T - subskrypcja prywatna 2016-05-25 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 44 123 735
44 123 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-25
seria U - subskrypcja prywatna 2016-08-12 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00 46 123 735
46 123 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-11
seria W - subskrypcja prywatna 2016-11-30 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00 48 123 735
48 123 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-01
seria X - subskrypcja prywatna 2017-11-24 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 51 123 735
51 123 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-30
seria Y - subskrypcja prywatna 2018-03-28 4 800 000
4 800 000,00
1,00 1,00 55 923 735
55 923 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-31
seria Z - subskrypcja prywatna 2019-03-07 12 300 000
12 300 000,00
1,00 1,00 68 223 735
68 223 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-16
połączenie z Klub Hokejowy GKS Katowice SA bez podwyższania kapitału 2019-06-12

KDPW:
KRS:
GPW:


seria AA - subskrypcja prywatna 2020-04-02 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 71 223 735
71 223 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Miasto Katowice 57 800 000 84,72 (3,57) 57 800 000 84,72 (3,57) 2019-05-16
Miasto Katowice 57 800 000 (12 300 000) 81,15 (-0,21) 57 800 000 (12 300 000) 81,15 (-0,21) 2019-05-16
Miasto Katowice 45 500 000 81,36 (14,67) 45 500 000 81,36 (14,67) 2018-08-01
Miasto Katowice 45 500 000 (4 800 000) 66,69 (-12,92) 45 500 000 (4 800 000) 66,69 (-12,92) 2018-08-01
Miasto Katowice 40 700 000 79,61 (6,83) 40 700 000 79,61 (6,83) 2017-12-08
Miasto Katowice 40 700 000 72,78 (-11,79) 40 700 000 72,78 (-11,79) 2017-12-08
Miasto Katowice 40 700 000 (1 000 000) 84,57 (2,07) 40 700 000 (1 000 000) 84,57 (2,07) 2017-12-08
Miasto Katowice 39 700 000 (2 000 000) 82,50 (4,16) 39 700 000 (2 000 000) 82,50 (4,16) 2017-02-01
Miasto Katowice 37 700 000 78,34 (-3,40) 37 700 000 78,34 (-3,40) 2017-02-01
Miasto Katowice 37 700 000 81,74 (3,40) 37 700 000 81,74 (3,40) 2016-12-08
Miasto Katowice 37 700 000 (2 000 000) 78,34 (-2,57) 37 700 000 (2 000 000) 78,34 (-2,57) 2016-12-08
Miasto Katowice 35 700 000 80,91 (3,51) 35 700 000 80,91 (3,51) 2016-09-08
Miasto Katowice 35 700 000 (2 000 000) 77,40 (1,02) 35 700 000 (2 000 000) 77,40 (1,02) 2016-09-08
Miasto Katowice 33 700 000 76,38 (-1,77) 33 700 000 76,38 (-1,77) 2016-07-25
Miasto Katowice 33 700 000 (1 000 000) 78,15 (2,33) 33 700 000 (1 000 000) 78,15 (2,33) 2016-07-25
Miasto Katowice 32 700 000 (6 800 000) 75,82 (-5,56) 32 700 000 (6 800 000) 75,82 (-5,56) 2015-10-23
Miasto Katowice 25 900 000 81,38 (10,08) 25 900 000 81,38 (10,08) 2015-03-26
Miasto Katowice 25 900 000 71,30 (11,25) 25 900 000 71,30 (11,25) 2015-03-26
Miasto Katowice 25 900 000 (4 500 000) 60,05 (-7,19) 25 900 000 (4 500 000) 60,05 (-7,19) 2015-03-26
Miasto Katowice 21 400 000 (1 400 000) 67,24 (1,51) 21 400 000 (1 400 000) 67,24 (1,51) 2015-03-23
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 22,80 (10,80) 5 775 878 22,80 (10,80) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 12,00 (-9,85) 5 775 878 12,00 (-9,85) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 21,85 (10,55) 5 775 878 21,85 (10,55) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 11,30 (-7,68) 5 775 878 11,30 (-7,68) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 18,98 (8,65) 5 775 878 18,98 (8,65) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 10,33 (-7,81) 5 775 878 10,33 (-7,81) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 18,14 (9,67) 5 775 878 18,14 (9,67) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 8,47 (-7,43) 5 775 878 8,47 (-7,43) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 15,90 (2,51) 5 775 878 15,90 (2,51) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 13,39 (0,30) 5 775 878 13,39 (0,30) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 13,09 (0,57) 5 775 878 13,09 (0,57) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 5 775 878 (-530 000) 12,52 (-12,38) 5 775 878 (-530 000) 12,52 (-12,38) 2015-01-27
Trust Trading sp. z o.o. 6 305 878 (-1 200 000) 24,90 (-27,87) 6 305 878 (-1 200 000) 24,90 (-27,87) 2015-01-09
Miasto Katowice 20 000 000 65,73 (2,89) 20 000 000 65,73 (2,89) 2014-08-13
Miasto Katowice 20 000 000 62,84 (-12,84) 20 000 000 62,84 (-12,84) 2014-08-13
Miasto Katowice 20 000 000 (4 000 000) 75,68 (12,50) 20 000 000 (4 000 000) 75,68 (12,50) 2014-08-13
Miasto Katowice 16 000 000 63,18 (2,63) 16 000 000 63,18 (2,63) 2014-05-13
Miasto Katowice 16 000 000 (1 100 000) 60,55 (-3,33) 16 000 000 (1 100 000) 60,55 (-3,33) 2014-05-13
Miasto Katowice 14 900 000 63,88 (5,05) 14 900 000 63,88 (5,05) 2014-02-10
Miasto Katowice 14 900 000 (2 000 000) 58,83 (3,53) 14 900 000 (2 000 000) 58,83 (3,53) 2014-02-10
Miasto Katowice 12 900 000 (1 250 000) 55,30 (-0,64) 12 900 000 (1 250 000) 55,30 (-0,64) 2013-11-08
Miasto Katowice 11 650 000 55,94 (6,00) 11 650 000 55,94 (6,00) 2013-09-13
Miasto Katowice 11 650 000 (1 250 000) 49,94 11 650 000 (1 250 000) 49,94 2013-09-13
Miasto Katowice 10 400 000 (1 400 000) 49,94 (0,83) 10 400 000 (1 400 000) 49,94 (0,83) 2013-05-16
Miasto Katowice 9 000 000 49,11 (2,78) 9 000 000 49,11 (2,78) 2013-02-27
Miasto Katowice 9 000 000 46,33 (3,12) 9 000 000 46,33 (3,12) 2013-02-27
Miasto Katowice 9 000 000 (1 100 000) 43,21 (0,10) 9 000 000 (1 100 000) 43,21 (0,10) 2013-02-27
Miasto Katowice 7 900 000 (2 500 000) 43,11 (5,15) 7 900 000 (2 500 000) 43,11 (5,15) 2012-11-08
WoodinterKom GmbH 0 (-1 200 000) 0,00 (-8,43) 0 (-1 200 000) 0,00 (-8,43) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 52,77 (5,34) 7 505 878 52,77 (5,34) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 47,43 (6,47) 7 505 878 47,43 (6,47) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 40,96 (2,32) 7 505 878 40,96 (2,32) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 38,64 (2,60) 7 505 878 38,64 (2,60) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 36,04 (3,86) 7 505 878 36,04 (3,86) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 32,18 (2,55) 7 505 878 32,18 (2,55) 2012-07-16
Trust Trading sp. z o.o. 7 505 878 (1 200 000) 29,63 (-18,78) 7 505 878 (1 200 000) 29,63 (-18,78) 2012-07-16
WoodinterKom GmbH 1 200 000 8,43 1 200 000 8,43 2012-06-21
Miasto Katowice 5 400 000 37,96 (3,84) 5 400 000 37,96 (3,84) 2012-06-18
Miasto Katowice 5 400 000 34,12 (4,66) 5 400 000 34,12 (4,66) 2012-06-18
Miasto Katowice 5 400 000 (1 600 000) 29,46 (0,29) 5 400 000 (1 600 000) 29,46 (0,29) 2012-06-18
Trust Trading sp. z o.o. 6 305 878 48,41 (4,08) 6 305 878 48,41 (4,08) 2012-04-02
Trust Trading sp. z o.o. 6 305 878 44,33 6 305 878 44,33 2012-04-02
Ideon SA 0 (-6 305 878) 0,00 (-48,41) 0 (-6 305 878) 0,00 (-48,41) 2012-04-02
Miasto Katowice 3 800 000 29,17 (2,46) 3 800 000 29,17 (2,46) 2011-10-25
Miasto Katowice 3 800 000 (1 800 000) 26,71 (7,98) 3 800 000 (1 800 000) 26,71 (7,98) 2011-10-25
Ideon SA 6 305 878 (580 000) 48,41 (-5,22) 6 305 878 (580 000) 48,41 (-5,22) 2011-10-25
Miasto Katowice 2 000 000 18,73 (3,38) 2 000 000 18,73 (3,38) 2011-05-28
Miasto Katowice 2 000 000 15,35 2 000 000 15,35 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 6,43 (-7,62) 1 500 000 6,43 (-7,62) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 14,05 (8,13) 1 500 000 14,05 (8,13) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 5,92 (-5,59) 1 500 000 5,92 (-5,59) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 11,51 (5,84) 1 500 000 11,51 (5,84) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 5,67 (-4,87) 1 500 000 5,67 (-4,87) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 10,54 (5,61) 1 500 000 10,54 (5,61) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 4,93 (-4,54) 1 500 000 4,93 (-4,54) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 9,47 (1,29) 1 500 000 9,47 (1,29) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 8,18 (0,46) 1 500 000 8,18 (0,46) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 7,72 (0,52) 1 500 000 7,72 (0,52) 2011-05-28
Invest 6 SKA sp. z o.o. SKA 1 500 000 7,20 1 500 000 7,20 2011-05-28
Ideon SA 5 725 878 53,63 (9,67) 5 725 878 53,63 (9,67) 2011-05-28
Ideon SA 5 725 878 43,96 5 725 878 43,96 2011-05-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.