0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
D&D SA (DXD)

Komunikaty spółki - DXD

Wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.
Otrzymanie wyroku w sprawie odszkodowania w następstwie czynu nieuczciwej konkurencji
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Zwiększenie udziału powyżej25% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Zejście poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie spółki wraz z jednolitym tekstem statutu spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok 2013
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Raport Okresowy za I kwartał 2014r.
Wypowiedzenie umowy przez animatora rynku
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.