12,5200 zł
0,48% 0,0600 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Komunikaty spółki - CFG

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.
Zawiązanie spółki Ancient Games S.A.
Zawarcie umowy z Running With Scissors LLC
Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego
Publikacja strategii rozwoju Emitenta na lata 2019-2021
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch
Zawarcie umowy dot. zbycia części assetów do gier
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2019 r.
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
Zawarcie umowy dot. wykonania gry Hard West 2 na PC, konsole, mobile i inne
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.