9,1000 zł
-1,94% -0,1800 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Komunikaty spółki - CFG

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
EBI 8/2023
Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
Korekta numeru raportu z dnia 03.07.2023 r.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
Podpisanie umowy
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
Skonsolidowany raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy
Jednostkowy raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.